Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Diskretni dinamički sustavi

Šifra: 201264
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Štimac
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je izložiti osnovne primjere te ključne rezultate i tehnike moderne teorije diskretnih dinamičkih sustava na 2-dim
mnogostrukostima.

Nastavni sadržaj uključuje, između ostalog, Smaleovu potkovu, hiperboličke automorfizme na torusu, atraktore, teoreme o stabilnim i
nestabilnim mnogostrukostima, hiperboličke skupove, aksiom A i strukturnu stabilnost, familiju Hénonovih preslikavanja.
Literatura:
 1. R. L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems, 2nd edition
 2. G. Stuck, M. Brin: Introduction to Dynamical Systems
 3. A. Katok, B. Hasselblatt, G. - C. Rota: Introduction to the modern theory of dynamical systems
1. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Teorijska matematika

2. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Teorijska matematika

3. semestar
Izborni predmet 3, 4 - Redovni Studij - Teorijska matematika

4. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 3, 4 - Redovni Studij - Teorijska matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/DDS.html

 

Kolegij se održava u ljetnom semestru, 3. sata tjedno, kroz 7+6 tjedana nastave.

Predavač: izv.prof.dr.sc. Maja Resman, utorkom 16-19h u dvorani 004

Termin konzultacija: utorak 11-13h (ili po dogovoru mailom maja.resman@math.hr), ured 314/3. kat.

 

Literatura:

 • R. L. Devaney, An introduction to chaotic dynamical systems, 2nd edition, Westview Press, 1989.
 • G. Stuck, M. Brin, Introduction to dynamical systems, Cambridge University Press, 2002.
 • Predavanja i zadaci prof.dr.sc Sonje Štimac dostupni u Merlinu i na stranici prof. Štimac

 

Sadržaj kolegija:

 • Uvod: dinamika linearnih preslikavanja u 2-dim i 3-dim prostorima.
 • Primjeri: Smaleova potkova i hiperbolički automorfizam na torusu.
 • Atraktori.
 • Teoremi o stabilnim i nestabilnim mnogostrukostima.
 • Globalni rezultati o hiperboličkim skupovima.

 

Polaganje kolegija:

Održat će se dva kolokvija, svaki nosi 50 bodova i, po potrebi, popravni kolokvij koji nosi 100 bodova (u terminima određenim za kolokvije). Kolokviji su pismeni, traju dva sata i svaki se sastoji od 5 zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom od dva kolokvija je 50. Studenti na kolokvijima mogu imati samo pribor za pisanje. Na drugom kolokviju ispitivat će se gradivo sa predavanja i vježbi koji nije bio uključen u prvi kolokvij (također i dijelovi pokriveni prije prvog kolokvija potrebni za razumijevanje kasnijeg materijala). Popravni kolokvij uključuje čitavo gradivo, i na njega mogu izaći studenti koji na prva dva kolokvija nisu skupili dovoljno bodova za prolaz i studenti koji žele popraviti pozitivnu ocjenu.

Bodovni pragovi: 50-60 bodova (2), 61-75 (3), 76-89 (4), 90-100 (5)


Obavijesti