Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Analiza i primjena školskih propisa i dokumentacije

Šifra: 173515
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i s pravilnicima koji se primjenjuju u osnovnim i srednjim školama; kritički analizirati propise koji se provode u osnovnoj i srednjoj školi; osposobiti studente za vođenje pedagoške dokumentacije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Kratak povijesni osvrt na razvitak škole i školstva u Republici Hrvatskoj
2. Profesija učitelj - temeljne sastavnice
3. Temeljni propisi u području odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi
4. Ciljevi i načela odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi
5. Polaganje stručnog ispita učitelja u osnovnim i nastavnika u srednjim školama
6. Uloge i zadaće učitelja u osnovnim i nastavnika i srednjim školama
7. Prava i obveze učenika osnovnih i srednjih škola
8. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
9. Praćenje i ocjenjvanje učenika u osnovnim i srednjim školama
10. Pedagoške mjere
11. Nadzor nad radom školskih ustanova
12. Pedagoška dokumentacija i evidencija
13. Tijela i upravljanja školskim ustanovama
14. Cjeloživotno učenje i napredovanje učitelja u osnovnim i nastavnika u srednjim školama (napredovanje u zvanje mentor/savjetnik)
Literatura:
2. semestar
Izborni pedagoški predmet 1 - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti