PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Izvedbeni plan doktorskog studija Geologija

Popis predmeta DS Geologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika znanstvenog rada (153173)
Leljak-Levanić, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ambijentalna mikropaleontologija (153208)
Ćosović, V.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Biote, paleoekologija i biostratigrafija mezozojskih karbonatnih platformi (153184)
Cvetko Tešović, B.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (153204)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Facijesi i makrofosili gornjokredne karbonatne platforme (153209)
Moro, A.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji (153200)
Fio Firi, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Gelogija kvartara (153195)
Mezga, A.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Geokemija magmatskih i metamorfnih stijena (153193)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokemija okoliša (153199)
Fajković, H.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokronologija (153205)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Geološka interpretacija petrofizičkih podataka iz bušotina (153192)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Hidrogeologija i zaštita voda u kršu (153183)
Kapelj, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Interpretacija paleogenskih i neogenskih okoliša na temelju bentičkih foraminifera (153179)
Ćosović, V.; Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Karbonatne platforme (153186)
Cvetko Tešović, B.; Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Kvantitativna optička određivanja (153180)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Migracije faune vodenim prolazima (215327)
Bošnjak, M.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Mineralna ležišta (153194)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Mineralogija i geokemija rijetkih zemalja (153181)
Tomašić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz geokemije sedimenata (153198)
Medunić, G.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geologije mora (153188)
Pikelj, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz sistematske mineralogije (153182)
Tomašić, N.; Čobić, A.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Određivanje kristalne strukture difrakcijom rentgenskih zraka (153191)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Organska geokemija ugljikovodika (153177)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Razvoj Panonskog bazena (153196)
Kovačić, M.; Pavelić, D.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Recentna sedimentacija u moru (153189)
Pikelj, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Seizmotektonika (153197)
Tomljenović, B.; Herak, M.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Sekvencijska stratigrafija (153187)
Bucković, D.; Gobo, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Stratigrafska klasifikacija i korelacija (153201)
Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Studij monokristala kombinacijom analitičkih metoda (153203)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
5.0 Termodinamika u mineralogiji i geokemiji (153190)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Vapnenačke alge u sedimentologiji i stratigrafiji (153210)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Temeljni kolegiji
=> Temeljni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biostratigrafija Paratethysa (153161)
Pezelj, Đ.
- 15
(15P)
1 INFO
3.0 Geologija okoliša (153162)
Pikelj, K.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Geološka interpretacija seizmičkih profila (153164)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Geološki aspekti krša (153160)
Martinuš, M.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Interpretacija i matematičke metode analize geoloških podataka (153168)
Medunić, G.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
7.0 Izotopna geologija (153165)
Fajković, H.; Petrinec, Z.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Magmatizam, metamorfizam i geodinamski procesi (153166)
Balen, D.
- 30
(30P)
1 INFO
7.0 Metode istraživanja u paleontologiji (153169)
Ćosović, V.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Minerogeneza - mineralne ravnoteže u magmatskim i metamorfnim procesima (153163)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Odabrana poglavlja iz strukturne geologije (153167)
Matoš, B.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Petrologija sedimenata, odabrane teme (153172)
Kovačić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Rentgenografske i termičke metode fazne analize (153170)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Sedimentologija i evolucija bazena konvergentnih rubova (153159)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
7.0 Spektroskopske metode analize minerala i stijena (153171)
Tomašić, N.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I (153174)
- 15
(15S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar II (153175)
- 30
(30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar III (javna obrana teme doktorata) (153176)
- 30
(30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Doktorski rad (179967)
- 0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodika znanstvenog rada (153173)
Leljak-Levanić, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Ambijentalna mikropaleontologija (153208)
Ćosović, V.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Biote, paleoekologija i biostratigrafija mezozojskih karbonatnih platformi (153184)
Cvetko Tešović, B.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (153204)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Facijesi i makrofosili gornjokredne karbonatne platforme (153209)
Moro, A.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji (153200)
Fio Firi, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Gelogija kvartara (153195)
Mezga, A.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Geokemija magmatskih i metamorfnih stijena (153193)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokemija okoliša (153199)
Fajković, H.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokronologija (153205)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Geološka interpretacija petrofizičkih podataka iz bušotina (153192)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Hidrogeologija i zaštita voda u kršu (153183)
Kapelj, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Interpretacija paleogenskih i neogenskih okoliša na temelju bentičkih foraminifera (153179)
Ćosović, V.; Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Karbonatne platforme (153186)
Cvetko Tešović, B.; Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Kvantitativna optička određivanja (153180)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Migracije faune vodenim prolazima (215327)
Bošnjak, M.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Mineralna ležišta (153194)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Mineralogija i geokemija rijetkih zemalja (153181)
Tomašić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz geokemije sedimenata (153198)
Medunić, G.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz geologije mora (153188)
Pikelj, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz sistematske mineralogije (153182)
Tomašić, N.; Čobić, A.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Određivanje kristalne strukture difrakcijom rentgenskih zraka (153191)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
5.0 Organska geokemija ugljikovodika (153177)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Razvoj Panonskog bazena (153196)
Kovačić, M.; Pavelić, D.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Recentna sedimentacija u moru (153189)
Pikelj, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Seizmotektonika (153197)
Tomljenović, B.; Herak, M.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Sekvencijska stratigrafija (153187)
Bucković, D.; Gobo, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Stratigrafska klasifikacija i korelacija (153201)
Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Studij monokristala kombinacijom analitičkih metoda (153203)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
5.0 Termodinamika u mineralogiji i geokemiji (153190)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Vapnenačke alge u sedimentologiji i stratigrafiji (153210)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Temeljni kolegiji
=> Temeljni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biostratigrafija Paratethysa (153161)
Pezelj, Đ.
- 15
(15P)
1 INFO
3.0 Geologija okoliša (153162)
Pikelj, K.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Geološka interpretacija seizmičkih profila (153164)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Geološki aspekti krša (153160)
Martinuš, M.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Interpretacija i matematičke metode analize geoloških podataka (153168)
Medunić, G.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
7.0 Izotopna geologija (153165)
Fajković, H.; Petrinec, Z.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Magmatizam, metamorfizam i geodinamski procesi (153166)
Balen, D.
- 30
(30P)
1 INFO
7.0 Metode istraživanja u paleontologiji (153169)
Ćosović, V.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
7.0 Minerogeneza - mineralne ravnoteže u magmatskim i metamorfnim procesima (153163)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
3.0 Odabrana poglavlja iz strukturne geologije (153167)
Matoš, B.
- 15
(15P)
1 INFO
5.0 Petrologija sedimenata, odabrane teme (153172)
Kovačić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
5.0 Rentgenografske i termičke metode fazne analize (153170)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Sedimentologija i evolucija bazena konvergentnih rubova (153159)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
7.0 Spektroskopske metode analize minerala i stijena (153171)
Tomašić, N.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I (153174)
- 15
(15S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar II (153175)
- 30
(30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar III (javna obrana teme doktorata) (153176)
- 30
(30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Doktorski rad (179967)
- 0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj