Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Zooarheologija

Šifra: 71941
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Ankica Oros Sršen
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u Zooarheologiju (povijest, metode, problematika). Kvartar i vrste nalazišta. Osnove osteologije (anatomija kosti i zuba). Metode iskopavanja i istraživanja kvartara. Osteologija različitih skupina kralježnjaka. Paleoekologija kvartara, paleookoliši, paleogeografija, izumiranja. Osteologija sisavaca - osovinski kostur (glava i trup). Tafonomija: promjene na kostima i faktori akumulacije. Osteologija sisavaca - privjesni kostur (udovi). Osteologija i paleoekologija malih sisavaca. Paleolitik. Mezolitik. Domestikacija. Neolitik. Biomolekularne metode. Case studies: Krapina i Vela spila. Ponavljanje i diskusija o esejskim radovima. Kolokvij iz osteologije.
Literatura:
  1. Reitz, E. J. and E. S. Wing, 2008. Zooarchaeology, Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge.
  2. Schmid, E. 1972. Atlas of Animal Bones. Elsevier, Amsterdam. Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Andrews, P., 1990. Owls, Caves and Fossils. University of Chicago Press, Chicago. Cambridge University Press, Cambridge
  4. Lyman, R. L. 1994. Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti