Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava iz glaciologije

Šifra: 71937
ECTS: 5.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Reljefni oblici na južnom Velebitu. Glacijalni sedimenti i sedimentna tijela u kanjonu Velike Paklenice, morene, glaciofluvijalni sedimenti, glaciotektonika. Glacijalni sedimenti na području Velikog Rujna, središnje morene, eratički blokovi. Glacijalni sedimenti u Novigradskom moru, morene, proglacijalni jezerski sedimenti, paleotla, glaciofluvijalni sedimenti, permafrost. Glacijalni sedimenti u Ravnim Kotarima, morene, proglacijalni jezerski sedimenti. Istraživanje na terenu, uzorkovanje sekundarnih kalcita, snimanje detaljnih stupova, prikupljanje fosilnog materijala.
Ishodi učenja:
Postizanje specifičnih znanja i kompetencija za prepoznavanje i istraživanje glacigenih, proglacijalnih i periglacijalnih sedimenata radi njihovog izučavanja na terenu, kartiranja litofacijesa, i korištenja u interpretaciji geoloških odnosa na terenu. Prepoznavanje specifičnih deformacija koje izaziva djelovanje leda, prepoznavanje ledom uvjetovanih reljefnih oblika. Interpretacija geološke povijesti i klimatskih promjena,

Ishodi učenja:

Terenska nastava iz glaciologije (71937)

Studenti znaju prepoznati glacigene sedimente na terenu.
Studenti razumiju genezu glacigenih i periglacijalnih sedimenata.
Studenti imaju sposobnost rekonstruirati klimatske promjene po promatranom slijedu sedimenata.
Studenti razumiju tipove oledbi.
Studenti imaju sposobnost interpretiranja sedimenata na terenu.
Literatura:
  1. Evans D.J.A., Phillips E.R., Hiemstra J.F. & Auton C.A. (2006): Subglacial till: Formation, sedimentary characteristics and classification. Earth-Science Reviews 78, 115-176.
  2. Menzies J. (2002): Modern & Past Glacial Environments. 2nd ed. Butterworth Heinemann, Oxford
  3. Lowe J.J. & Walker M.J. (1997): Reconstructing Quaternary Environments. 2nd ed. Longman, Harlow
  4. Stepen, J. & Peter, G. (1991): Quaternary Sediments. John Wiley & Sons, London.
2. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija

4. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (ljetni semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Prezentacija kolegija nalazi se u repozitoriju

Autor: Tihomir Marjanac