Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Samostalni terenski rad

Šifra: 44031
ECTS: 12.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
prof. dr. sc. Marijan Kovačić
mr. sc. Dražen Kurtanjek , v. pred.
doc. dr. sc. Maja Martinuš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 105
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1) Studenti samostalno izvode pripremu za terensko istraživanje, istražuju odgovarajuću literaturu.
2) Studenti samostalno kartiraju zadani teren.
3) Studenti samostalno opisuju i analiziraju prikupljene uzorke, mikroskopiraju izbruske, određuju litološki sastav stijene, određuju pronađene fosile i njihovu starost.
4) Studenti samostalno izrađuju manuskriptnu kartu zadanog područja.
5) Studenti samostalno pišu pripadajući tumač.
Literatura:
  1. Bahun, S. (1993): Geološko kartiranje. Školska knjiga, Zagreb.
  2. Barnes, J.W. & Lisle, R.J. (2004): Basic Geological Mapping (fourth edition). John Wiley & Sons, Ltd, England.
  3. Dimitrijević, M. (1978): Geološko kartiranje. ICS, Beograd.
  4. Powell, D. (1994): Interpretation of Geological Structures Trough Maps (an introductory practical manual). Longman Scientific & Technical, Group UK Ltd..
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:
  • v. pred. mr. sc. Dražen Kurtanjek:

    Konzultacije će se održavati nakon predavanja i prema dogovoru.

    Lokacija: 6 MPZ

Obavijesti