Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Sekvencijska stratigrafija

Šifra: 153187
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bucković
doc. dr. sc. Katarina Gobo
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Bucković - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Katarina Gobo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest sekvencijalne stratigrafije, Principi sekvencijalne stratigrafije, Metode u sekvencijalnoj stratigrafiji (terenske, geofizičke, korelacija), Položaj i promjene razine mora, Arhitektura naslaga (sekvencije, parasekvencije, taložni sustavi, šelfni i estuarijski pješčenjaci), Granice u sekvencijalnoj stratigrafiji (sekvencijska baza (SB), regresivna površina marinske erozije (RSME), površina plavljenja (FS), transgresijska površina (TS), ravinement: plimski, valni (TRAV, WRAV), površina maksimalnog plavljenja (MFS)), Organizacija parasekvencija, Traktovi taložnih sustava (lowstand trakt (LST), transgresivni trakt (TST), highstand trakt (HAST), trakt padajuće razine mora (FSST), trakt ruba šelfa (SMST)), Akomodacijski prostor, Ravnotežni profil rijeke i šelfa, Paleontologija u sekvencijalnoj stratigrafiji, Kontrolni mehanizmi taloženja karbonata (organska i anorganska karbonatna produkcija, "spiranje" karbonata, tonjenje platforme, izdizanje platforme), Taložni okoliši karbonata (padine, platforme, klasifikacija platformi i facijesni pojasovi na karbonatnim platformama), Sekvencijsko-stratigrafski modeli (na karbonatnim rampama, na obrubljenim karbonatnim šelfovima na izoliranim platformama, na karbonatnim platformama strmih rubova), Karbonatna cikličnost, Parasekvencije na karbonatnim platformama, Utjecaj relativne promjene morske razine na dijagenezu karbonata.

Ishodi učenja:
Upoznavanje s konceptom razdjeljivanja taložnih slijedova u genetske pakete, taložne sekvencije, međusobno odvojene diskordancijama i njihovim korelativnim konkordancijama u svrhu utvrđivanja njihova kronostratigrafskog okvira bitnog kako pri prostornim korelacijama tako i pri stratigrafskim predviđanjima.
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegiji - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Katarina Gobo:

    Konzultacije po dogovoru.

    Lokacija: 019 GPZ

Obavijesti