Pohađanje vježbi

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena

Šifra: 41032
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Balen
Izvođači: dr. sc. Petra Schneider - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrogeni minerali, teksture, strukture, načini pojavljivanja i lučenje magmatskih stijena, intruzivne, žične, efuzivne i piroklastične stijene. Građa, mineralni i kemijski sastav Zemlje, kemijski sastav magme, makroelementi, mikroelementi i elementi u tragovima, normativni i modalni sastav magmatskih stijena, varijacijski dijagrami, magmatske serije. Klasifikacije i sistematika magmatskih stijena. Vulkani. Porijeklo, postanak i evolucija magme. Smještavanje magme i njena relativna starost. Kristalizacija magme, diferencijacija magme, magmatski stadiji, binarni i ternarni dijagrami, utjecaj unutarnjih i vanjskih faktora na kristalizaciju magme, parcijalno taljenje. Asocijacije magmatskih stijena, tektonika ploča u magmatskom cikusu. Plašt, izvori plaštnih materijala, meteoriti, petrologija terestričkih planeta i satelita, magmatizam aktivnih i pasivnih kontinentalnih rubova. Magmatske stijene divergentnih granica ploča, rift, oceanska kora i struktura gornjeg plašta, vulkanizam unutar ploča, vruće točke, uslojene mafitne intruzije, kontinentalni alkalni magmatizam, anortoziti. Magmatske stijene konvergentnih granica ploča, otočni luk, ofioliti. Kolizija kontinentalnih ploča, graniti. Metamorfizam, granice metamorfizma, metamorfni faktori, metamorfni stupanj. Vrste, tipovi i klasifikacije metamorfizma, progradni i retrogradni metamorfizam. Vrste protolita i kemijski sastav metamorfnih stijena, tipomorfni minerali, teksture i strukture metamorfnih stijena, načini pojavljivanja, klasifikacije metamorfnih stijena. Utjecaj tlaka, temperature i fluida na nastanak metamorfnih mineralnih parageneza i sklop metamorfnih stijena. Indeks minerali, metamorfne zone, izograde, facijesi, serije metamorfnih facijesa. Metamorfni pojasevi. Kontaktni, kataklastični, regionalni metamorfizam, metamorfizam oceanskog dna, metamorfizam tonjenja, impaktni metamorfizam, polifazni metamorfizam. Geotektonska uvjetovanost metamorfizma. Stabilne mineralne zajednice u metamorfnim stijenama, geotermobarometrija, određivanje starosti metamorfizma, P-T-t reakcijski put.
Literatura:
  1. Best, M.G. (2003): Igneous and metamorphic petrology.- Blackwell Publishing, 729 pp.
  2. Blatt, H. & Tracy, R.J. (1996): Petrology. Igneous, Sedimentary and Metamorphic.- W.H. Freeman and co., 529 pp.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Opća mineralogija
Položen : Sistematska mineralogija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Ispiti iz Petrologije magmatskih i metamorfnih stijena u ljetnom ispitnom roku održat će se u petak 21. 6. i petak 5. 7. 2024.

U petak 21. 6. pismeni ispit započet će u 8:00 u predavaonici MPZ 1. Raspored usmenih ispita bit će objavljen u četvrtak 20. 6.

U petak 5. 7. pismeni ispit započet će u 9:00 u predavaonici MPZ 1. Raspored usmenih ispita bit će objavljen u četvrtak  4. 7.

Autor: Petra Schneider