Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Paleoekologija

Šifra: 44089
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović
Izvođači: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Evolucija Biosfere: Morski i kopneni ekosustavi, Način života i trofički režimi kroz geološko vrijeme, Globalne promjene atmosfere, hidrosfere i litosfere, Geofiziologija. (2) Utjecaj ekoloških promjena na raspored organizama: Struktura biosfere, Ograničavajući faktori rasprostiranja organizama (svjetlo, nutrijenti, kisik, temperatura, salinitet, tip podloge, dubina). (3) Tafonomija: ?Fosilizacijski potencijal? (fosilne zajednice i indeski originalsnosti), Uništavanje (biološko, kemijsko i mehaničko) na površini i u sedimentu, Fosilna ležišta, Tafonomija životinja i biljaka. (4) Adaptivna morfologija: Terminologija, Uvjeti, Načini rasta organizama, Metode istraživanja (paradigma, eksperimentalna paleoautoekologija, kompjutorske simulacije), Prilagodba, Morfologija i okoliši (Pred-vendijska, Vendijska, Tommotian, Kambrijska, Paleozojska i moderna biota). (5) Ihnofosili: Fosilizacija i taksonomija ihnofosila, Morski i rubni ihnofosili, Bioerozija, Kopneni ihnofacijesi, Ihnofosili kroz geološku prošlost. (6) Fosili, pokazatelji okoliša: Klastični okoliši, Dubokomorski okoliši, Karbonatni okoliši, Okoliši niskog i visokog saliniteta, Okoliši siromašni kisikom, Tvrdoća podloge. (7) Populacije i zajednice: Tipovi populacija i varijacije, Prostorni raspored, Specijalisti i oportunisti, Struktura zajednica, Numeričke analize zajednica, Organizacija zajednica, Biološka raznolikost vrsta kroz geološku prošlost. (8) Paleobiogeografija: Moderna biogeografija, Definicija paleobiogeografije, Kontrolni mehanizmi biogeografije (disperzijski i vikarijanski model), Prepoznavanje paleobioprovincija, Paleoklimatologija, Biogeografija i Evolucija. (9) Paleoekologija morskih prostora tijekom geološke prošlosti: Divezifikacija (postanak života, prve prokariote, pojava eukariota, pojava metazoa, Ediacara fauna, Kambrijska evolucijska eksplozija, tri evolucijske faune), Izumiranja (načini, uzroci, i oporavci). (10) Kopneni ekosustav: Biljke i životinje od prilagodbe do najstarijih fosila, Kopneni ekosustavi kroz vrijeme.
Literatura:
  1. Brenchley, P.J. & Harper, D.A.T., 1998, Palaeoecology, Ecosystems, Environments and evolution, Champan & Hall, London
  2. Prothero, D.R., 1998, Bringing fossils to life, An Introduction to Paleobiology, McGraw-Hill
2. semestar
Obvezni izborni kolegij za Geologiju i paleontologiju (ljetni semestar - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij