Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija mora

Šifra: 44100
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Pikelj - Predavanja
doc. dr. sc. Igor Felja - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Igor Felja - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Kristina Pikelj - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest istraživanja mora. Morfologija i geneza oceanskih prostora. Sedimentacija i sedimenti u moru. Elementi fizičke oceanografije važni za nastanak i raspored sedimenata u moru (valovi, struje, morske mijene). Morska voda i hidrogeni sedimenti. Obale, morska razina i njihove promjene. Odraz klimatskih promjena na sedimente i sedimentaciju u moru. Organizmi i morsko dno. Sedimenti u esuarijskim i antiestuarijskim sustavima. Koncept vremena zadržavanja pojedinih tvari u moru. Dubokomorski sedimenti. Paleooceanografija. Sredozemlje i Jadran. Temelji geološkog kartiranja podmorja. Uzorkovanje i rad na moru.
Literatura:
  1. Juračić, M.: Geologija mora (http://www.pmf.unizg.hr/geol/predmet/geomor_b)
  2. Selbold E. & Berger W.H.: The Sea Floor. An introduction to Marine geology. Springer Verlag, Berlin, 1996.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Geologija i paleontologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Kristina Pikelj:

    Termini konzultacija sa studentima su po dogovoru. Za zakazivanje termina potrebno je javiti se nastavnici slanjem poruke elektroničkom poštom.

    Lokacija: 021 GPZ

Ispit iz kolegija Geologija mora održat će se u četvrtak 2.2. i 16.2. u predavaonici 016 s početkom u 9:00. 

Autor: Igor Felja
Popis obavijesti