Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija krša

Šifra: 44085
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Martinuš
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Martinuš - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest proučavanja krša. Pristupi proučavanju krša (speleološki, deskriptivni, genetski). Tektogenetska klasifikacija krša (orogenski, epiorogenski). Voda u kršu (geokemijski i hidrološki aspekt). Raspored krša u svijetu. Krš Dinarida (ltostratigrafija, tektonika, vrijeme okršavanja). Morfološka evolucija krša.
Literatura:
  1. Bahun, S. Juračić, M. (2002): Geologija krša. Interna skripta. PMF
  2. Ford, D., Williams, P. (1992): Karst geomorphology and hydrology. Chapmann & Hall, London
1. semestar
Obvezni izborni kolegij za Geologiju i paleontologiju (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti