PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


O knjižnici

Knjižnica je namijenjena prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, ali je dostupna za korištenje i ostalim studentima PMF-a. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju, hidrologiju...
 

Radno vrijeme za korisnike

Novo radno vrijeme od 28.8. pogledajte na facebook.com/Geološka-knjižnica-PMF-a
 

Adresa

Središnja geološka knjižnica
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102A
10 000 Zagreb

 

Kontakt

Josip Šebalj, mag.
voditelj knjižnice
tel: 01/460-6474
e-mail: knjiznica@geol.pmf.hr 

 

Fond knjižnice sadrži:

  • oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)
  • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa
  • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača
  • diplomske, magistarske radove te doktorske disertacije
  • ostali nastavni materijal