PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Obavijesti

Ovim najavljujemo da će studentica sveučilišnog doktorskog studija Geologija PETRA SCHNEIDER održati Seminar III (Javna obrana teme doktorskog rada) pod naslovom

 

ZNAČAJ KREDNOG KISELOG MAGMATIZMA SLAVONSKIH PLANINA U INTERPRETACIJI GEODINAMSKIH PROCESA SAVSKE ZONE

 

24. studenoga 2022. (četvrtak) u 12,00 sati u predavaonici MPZ1 na Mineraloško-petrografskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 95

Članovi povjerenstva:

 

  1. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  2. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  3. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Autor: Valentina Benković