Interna konferencija za doktorande će se održati 8. srpnja 2022. godine.

Knjiga sažetaka i program konferencije su dostupni ovdje.

Rok za prijavu sažetaka je 11. svibnja 2022. Sažetci se šalju isključivo mentoru ili studijskom savjetniku.

Prva obavijest

Prijava (popunjavati u adobe acrobatu)