Analiza samoevaluacije, evaluacije mentora i evaluacije studija u akademskoj godini 2021./2022.

Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž,

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovnomatematički fakultet

 

Uvodne napomene

Analiza samoevaluacije, evaluacije mentora i evaluacije studija obavljena je prema Godišnjim doktorandovim izvještajima o napretku (obrazac Dr.Sc.-04) podnijetim od strane studenata doktorskog studija geografije za akademsku godinu 2021./2022. u kojem su studenti ocjenjivali svoj rad, mentore i studij u ukupno osam pitanja. Studenti su ocjenjivali na ljestvici 1-5 (1 - nedovoljan, 2-dovoljan, 3-dobar, 4-vrlo dobar, 5-odličan). Ukupan broj odgovarajućih ocjenskih pitanja je 8 i podnjeto je ukupno 39 izvještaja Dr.Sc.-04. Za svako pitanje dan je broj odgovora (N), distribucija ocjena u %, najmanja i najviša ocjena (min i max), medijalna ocjena (Med), najučestalija ocjena (Mod)  te prosječna ocjena (Xsr) i standardna devijacija (STD) kao mjera raspršenja svih procjena oko aritmetičke sredine.

1. Pitanja o samoevaluaciji

1.1. Na ljestvici od 1-5 ocijenite kvalitetu vlastitog istraživačkog napretka:

(od poslijednjeg izvještaja)

N

38

Min

1

Max

5

Med

4

Mod

4

Xsr

3,64

STD

1,14

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

5,13 %

12,82 %

20,51 %

35,90 %

25,64 %

1.2. Na ljestvici od 1-5 ocijenite ukupnu kvalitetu vlastitog rada:

(od poslijednjeg izvještaja)

N

38

Min

1

Max

5

Med

4

Mod

4

Xsr

3,87

STD

1,09

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

5,13 %

5,13 %

20,51 %

35,9 %

33,33 %

2. Pitanja o evaluaciji mentora

2.1. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Jasno postavljanje istraživačkih ciljeva i očekivanja od doktoranda

N

38

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,92

STD

0,3

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

-

-

2,56 %

2,56 %

94,87 %

2.2. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Pomoć u planiranju godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja

N

38

Min

2

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,90

STD

0,50

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

0 %

2,56 %

0 %

2,56 %

94,87 %

2.3. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Redovitost mentorskog rada s doktorandom

N

38

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,85

STD

0,43

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

0 %

0 %

2,56 %

10,26 %

87,18 %

2.4. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Poticanje na objavljivanje i pomoć pri objavljivanju znanstvenih radova

N

38

Min

2

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,87

STD

0,52

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

0 %

2,56 %

0 %

5,13 %

92,31 %

2.5. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Mentorov odnos prema doktorandu sveukupno

N

38

Min

5

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

5

STD

0

100 % ocjenjeno ocjenom 5

3. Pitanje o evaluaciji studija

3.1. Molimo vas da na ljestvici od 1-5 ocijenite koliko ste zadovoljni kvalitetom godišnjeg programa doktorskog studija koji pohađate:

N

38

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,64

STD

0,58

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

0 %

0 %

5,13 %

25,64 %

69,23 %