Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geografsko društvo je strukovna udruga osnovana 1897. godine radi promicanja geografije kao struke, nastavnog predmeta i znanosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko geografsko društvo potiče suradnju između pojedinca, udruga, institucija i stvara mjesto geografiji u svakodnevnu životu.

Povijest Hrvatskog geografskog društva seže u drugu polovicu 19. stoljeća. Kao godina osnutka uzima se 1897., kada je na poticaj prof. Petra Matkovića osnovano Geografsko društvo u Zagrebu. Nekoliko godina ranije prof. Matković, prvi sveučilišni profesor iz geografije u Hrvatskoj, osnovao je i Katedru za geografiju, prvu službenu geografsku instituciju u Hrvatskoj. U to je vrijeme njezino osnivanje bilo iznimno važno jer je omogućila visokoškolsku nastavu na hrvatskom jeziku, a utrla je i put znanstvenom geografskom istraživanju u Hrvatskoj. Dvije godine nakon osnutka Geografsko društvo se kao samostalna sekcija priključilo Hrvatskom naravoslovnom društvu.

Nakon Prvog svjetskog rata djelovanje Društva je zamrlo. Obnovio ga je 1929. godine prof. Artur Gavazzi i ujedno pokrenuo izlaženje Hrvatskog geografskog glasnika. Još jedan prekid u radu Društva bio je uzrokovan teškim povijesnim prilikama u vrijeme Drugog svjetskog rata.

U poslijeratnom razdoblju, zalaganjem prof. Josipa Roglića i prof. Ivana Rubića, Društvo je obnovljeno 1947. godine pod nazivom Geografsko društvo Zagreb. God. 1950. Društvo mijenja naziv u Hrvatsko geografsko društvo, a 1982. se pretvara u Savez geografskih društava Hrvatske. God. 1991. Društvo je preustrojeno u Hrvatsko geografsko društvo, zadržavajući i svoj rad po ograncima. Od 2003. g. Društvo djeluje kao savez stručnih udruga.