Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Računalne statističke analize

Šifra: 160027
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet osposobljava studenate za samostalno korištenje statističkih postupaka, pripremu podataka za analizu te provođenje statističkih analiza različitih vrsta podataka (deskriptivna analiza, testiranje hipoteza, analiza testovnih rezultata i sl.) kao i za primjerenu interpretaciju rezultata. Poseban naglasak u predmtu je na primjerima iz geografije, odnosno geografskim pojavama i procesima. Nadalje, predmet osposobljava studente za korištenje odabranih računalnih statističkih programa, posebice IBM SPSS koji je glavni alat na predmetu.
Sadržaj predmeta:
1. Uvod u kolegij Računalne statističke analize; Uvodni pojmovi u statistici;
2. Uvod u rad sa statističkim računalnim paketom;
3. Priprema i unos podataka;
4. Manipulacije s bazama podataka;
5. Tretman podataka koji nedostaju;
6. Linearne i nelinearne transformacije rezultata;
7. Funkcije;
8. Opisni statistički pokazatelji;
9. Izbor prikladnih statističkih tehnika;
10. Mjere povezanosti; koeficijenti korelacije, parcijalna korelacija;
11. T-test;
12. Hi-kvadrat;
13. Analiza varijance;
14. Grafičko prikazivanje podataka;
15. Interpretacija rezultata statističkih analiza
Literatura:
 1. Ho, R.: Understanding Statistics for the Social Sciences with IBM SPSS
 2. Rogerson, P. A.: Statistical Methods for Geography
 3. Burt, J. E., Barber, G. M., Rigby, D. L.: Elementary Statistics for Geographers
 4. Brace, N., Snelgar, R., Kemp, R.: SPSS for Psychologists
 5. Petz, B.: Osnovne statističke metode za nematematičare
 6. Milas, G.: Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima
 7. Babbie, E. R., Wagner, W. E., Zaino, J. S.: Adventures in Social Research: Data Analysis Using IBM SPSS Statistics
 8. Field, A.: Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
 9. George, D., Mallery, P.: IBM SPSS Statistics 25 Step by Step: A Simple Guide and Reference
 10. Pallant, J.: SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS Program
 11. Papić, M.: Primijenjena statistika u MS Excelu
2. semestar
GEOGDI-ISVU 74 izborni predmeti 2. semestar - Redovni Smjer - Prostorno planiranje i regionalni razvoj
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović:

  Prema prethodnom dogovoru putem emaila slaveng@geog.pmf.hr.

  Lokacija: 228

Obavijesti