Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastavni i znanstveni rad geografa na Sveučilištu u Zagrebu ima dugu tradiciju i prepoznatljivost zagrebačke geografske škole. Od utemeljenja Katedre za geografiju 1883. godine na tadašnjem Mudroslovnom fakultetu do danas, geografija se razvijala na dva fakulteta, Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Organizacijski unutarnji ustroj (katedra, institut, zavod, odsjek) odražavao je razvoj geografije toga vremena i dugo je slijedio temeljnu podjelu geografije na fizičku i društvenu. Godine 1997. uz tradicionalne zavode (Zavod za fizičku geografiju i Zavod za socijalnu geografiju) utemeljen je Zavod za regionalnu geografiju i metodiku. 

Znanstveni interesi i nastavna zaduženja članova Zavoda širi su od regionalne geografije i metodike, čime su oni upućeni na suradnju s ostalim djelatnicima Geografskog odsjeka PMF-a. Zavod ima 12 djelatnika u suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima od asistenta do redovitoga profesora u trajnom zvanju. Ivan Ivić najmlađi je član Zavoda i njegov znanstveni interes povezan je s metodikom geografije. Doc. dr. sc. Ivan Šulc ponajprije se bavi geografijom turizma, a njegov znanstveni i nastavni interes povezan je i s GIS-om. Izv. prof. dr. sc. Ivan Zupanc predaje Demogeografiju, Historijsku geografiju i Urbanu historijsku geografiju te zaštitu i upravljanje kulturnih pejzaža. Izv. prof. dr. sc. Ružica Vuk predaje Metodiku geografije, Geografiju Afrike, Historijsku geografiju Hrvatske, a temeljem dugogodišnjeg iskustva u natjecanjima iz geografije utemeljila je istoimeni predmet. Izv. prof. dr. sc. Jelena Lončar predaje predmete Industrijska geografija i Geografske osnove globalizacije, a znanstveni joj je interes povezan s istraživanjima u okviru regionalne geografije. Izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović ponajprije se bavi prometnom geografijom, ali i računalnim statističkim analizama i prostornim planiranjem gradskih područja.

U Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku djeluje pet djelatnika u zvanju sveučilišnih profesora. Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić predaje predmete iz područja kartografije, geoinformatike i GIS-a. Prof. dr. sc. Zoran Stiperski se bavi industrijskom geografijom, političkom geografijom, regionalnim razvojem i međunarodnim organizacijama, a od regionalno-geografskih predmeta predaje Geografiju Azije. Prof. dr. sc. Dražen Njegač se bavi urbanom geografijom, nositelj je predmeta Grad u prostornom planiranju, a od regionalno-geografskih predmeta predaje Geografiju Hrvatske i Geografiju Istočne Azije. Prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš ponajviše se bavi poviješću okoliša, regionalnim konceptima i identitetima, a od regionalno-geografskih predmeta predaje Sredozemlje. Prof. dr. sc. Zoran Curić se bavi metodikom geografije i geografijom turizma, a predaje i predmet Turizam i rekreacija u prostornom planiranju. 


Predstojnici Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku

Izv. prof. dr. sc. Slaven Gašparović (2021./2022.-)
Prof. dr. sc. Zoran Curić (2017./2018. – 2020./2021.)
Prof. dr. sc. Zoran Stiperski (2013./2014. – 2014./2015.)
Izv. prof. dr. sc. Ivan Zupanc (2011./2012. – 2012./2013.)
Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić (2010./2011.; 2015./2016. – 2016./2017.)
Prof. dr. sc. Dražen Njegač (2006./2007. – 2009./2010.)
Prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš (2002./2003. – 2005./2006.)
Prof. dr. sc. Dragutin Feletar (1997./1998. – 2001./2002.)