O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 203
Telefon:01/4895 442
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1999.
Godina doktoriranja:2009.
Na zavodu od:2002.

Nastava

preddiplomski

diplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen je 1972. godine u Zagrebu, a živi u Karlovcu. Studij geologije i geografije završio je na PMF-u 1999. godine. Od 2002. je zaposlen kao asistent na Geografskom odsjeku PMF-a. Doktorat znanosti stekao je 2009., 2011. godine postaje docent, a 2017. izvanredni profesor. U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran je 2022. godine. Glavni znanstveni interesi usmjereni su mu na geomorfologiju i to posebno na geomorfologiju krša, speleologiju, glacijalnu geomorfologiju, strukturnu geomorfologiju i geomorfološko kartiranje. Najviše se bavi istraživanjem uvjeta i procesa morfogeneze površinskih i podzemnih krških oblika. Sudjelovao je u brojnim speleološkim istraživanjima i ekspedicijama u Hrvatskoj te u Španjolskoj, Meksiku, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Libanonu i Iranu. Radio je na više znanstvenih projekata od koji su najvažniji: Geomorfološko kartiranje RH, Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH, Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajolika, Istraživanje regionalnih promjena okoliša na krškim lokalitetima s posebnim naglaskom na recentne procese i dr.

Glavni je urednik znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica, član je uredničkog odbora znanstvenog časopisa Land te je član uredništva stručnog časopisa Subterranea Croatica.
Nositelj je kolegija Geomorfologija i hidrografija krša, Primijenjena geomorfologija, Speleologija te Terenske nastave iz fizičke geografije na Geografskom odsjeku PMF-a.
Član je Radne grupe za topografiju i kartiranje Međunarodne speleološke unije (UIS). Član je više strukovnih udruga. Od 2010. do 2013. bio je predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza. Trenutno je predsjednik Hrvatskog geomorfološkog društva i član upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva. Pripadnik je Hrvatske gorske službe spašavanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo

Hrvatski speleološki savez

Hrvatsko geološko društvo

Hrvatsko kartografsko društvo

Hrvatski nacionalni odbora INQUA - Međunarodne unije za istraživanje kvartara

Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju - ZNAK