O djelatniku

prof. dr. sc. Nenad Buzjak

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 332
Telefon:01/4895 421
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=283350
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1994.
Godina doktoriranja:2006.
Na zavodu od:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

Konzultacije za predmete "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija", "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu" održavaju se nakon predavanja tih predmeta ili izvanredno po dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail.

Za konzultacije za prvostupničke radove, diplomske radove i disertacije potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonski (01-4895-421) ili putem email-a.

 

Životopis

Nenad Buzjak rođen je 30. 9. 1968. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, dodiplomski studij geografije i povijesti (1994.) te poslijediplomski studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.).

Od 1994. do 2009. godine je radio kao učitelj geografije u OŠ A. Augustinčića u Zaprešiću. Od 2009. je zaposlen na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je predmeta "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija" i "Terenska nastava iz biološke, geografske i geološke zaštite okoliša". Osim toga, sudjeluje u izvedbi predmeta "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu". Prema izboru studenata 2010. godine mu je dodijeljena nagrada "Brdo" za najboljeg nastavnika Geografskog odsjeka.

Od akademske godine 2017/2018 do 2019/2020 je obnašao dužnost Zamjenika pročelnice Geografskog odsjeka. U akademskoj godini 2020/2021 je izabran za obnašatelja dužnosti Pročelnika Geografskog odsjeka. U akademskim godinama 2021/2022 i 2022/2023 je bio Pročelnik Geografskog odsjeka.  

Područja znanstvenog rada su mu geoekologija, speleologija, geomorfologija, fotogrametrija i zaštita prirode.

Od 2007. do 2010. je bio istraživač, a od 2010. do 2014. voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a "Geomorfološko kartiranje RH", te je bio istraživač na projektu MZOŠ-a "Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH".  Od 2022. je voditelj hrvatskog dijela Slovensko – hrvatskog istraživačkog projekta IPS-2022-02-2260 „Dinamika i distribucija CO2 u krškoj vadoznoj i epifreatičkoj zoni“ (ARRS & HRRZ). Osim toga, započeo je, vodio ili bio suradnik na nizu znanstvenih i stručnih projekata.

Godine 2021. godine je izabran za znanstvenog suradnika Instituta za speleologiju "Emil Racovita" (ERIS) Rumunjske akademije.

Član je strukovnih udruga Hrvatsko geografsko društvo i Hrvatsko geomorfološko društvo. Jedan je od osnivača bivše Speleološke sekcije Hrvatskog geografskog društva (kasnije Speleološko društvo DInaridi) te Speleološkog kluba Samobor u kojem je aktivan i obavlja dužnost predsjednika. Od 2017. do 2021. je bio predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza. Od 2023. je zamjenik pročelnika Komisije za zaštitu prirode Hrvatskog planinarskog saveza.

Član je uredništva znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica, stručno-metodičkog časopisa Geografski horizont, speleološkog časopisa Subterranea Croatica i časopisa Meridijani.

Sudjelovao je i/ili organizirao niz speleoloških, speleoronilačkih i geomorfoloških istraživanja i ekspedicija u Hrvatskoj čiji su rezultati prezentirani na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te u više od 100 članaka, poglavlja u knjigama, prikaza, novinskih članaka, karata i elaborata. Autor je i koautor dva izdanja udžbenika i radne bilježnice iz geografije za 8. razred osnovne škole (Izdavačka kuća Meridijani, Samobor).

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

//

Twitter: @nbuzjak

Facebook: nenad.buzjak

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Researchgate

 

Profesionalni interesi i članstva

Izabrani projekti

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 119-0000000-1299, 2007.-2010. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar, PMF – Geografski odsjek), istraživač i 2010.-2014., voditelj

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša Republike Hrvatske, MZOŠ 119-1191306-1305, 2007.-2014. (voditeljica prof. dr. sc. S. Faivre, PMF – Geografski odsjek), istraživač

Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije, Sveučilište u Zadru, 2012.-2015. (voditeljica prof. dr. sc. M. Surić, Geografski odjel - Sveučilište u Zadru), istraživač

Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajobraza, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2012.-2013. (voditeljica prof. dr. sc. S. Faivre, PMF - Geografski odsjek), istraživač

Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, JU NP Sjeverni Velebit voditelj doc. dr. sc. Dalibor Paar, PMF – Fizički odsjek), istraživač

Geomorfološko istraživanje Pećinskog parka Grabovača, JU Pećinski park Grabovača, 2013., voditelj (Hrvatsko geomorfološko društvo

Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2014.-2015. (voditelj doc. dr. sc. D. Paar, PMF - Fizički odsjek), istraživač

REQUENCRIM – Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isothope methods, HRZZ, 2013.-2017. (voditeljice dr. sc. N. Horvatinčić i dr. sc. I. Krajcar Bronić, Institut Ruđer Bošković), istraživač

Tipologija, funkcije i usluge zelenih površina u gradovima: primjer Grada Zagreba, Sveučilište u Zagrebu, 2015., voditelj

Hrvatsko-austrijski znanstvenoistraživački projekt "Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.", Sveučilište u Zagrebu, PMF-Geografski odsjek i Austrijska akademija znanosti, Institut za urbanu i regionalnu geografiju, 2014.-2015., (voditelji doc. dr. sc. Martina Jakovčić i prof. dr. sc. Heinz Fassmann), istraživač

Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica, Sveučilište u Bukureštu – Rumunjska, Sveučilište Grenoble Alpes – Francuska, Sveučilište u Zagrebu, izvor financiranja: Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF), 2016. – 2017., (voditelji: prof. dr. sc. Liliana Zaharia, prof. dr. sc. Philippe Belleudy, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac), istraživač

Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - Područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice - projekt "Zajedno za Savu",  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije "Zeleni prsten", 2018., voditelj

Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb, Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (voditelji izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, doc. dr. sc. Vedran Prelogović, PMF – Geografski odsjek), 2018., istraživač

Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica (Park prirode Biokovo), Park prirode Biokovo, 2018.-2019., voditelj

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elementa kakvoće u rijekama, Hrvatske vode (voditelji doc. dr. sc. Ivan Čanjevac i dr. sc. I. Vučković, PMF - Geografski odsjek i Elektroprojekt), 2018.–2019., istraživač

Inventarizacija flore i kartiranje staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (voditeljica dr. sc. Suzana Buzjak, Hrvatski prirodoslovni muzej), 2019.-2020., suradnik

Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica, Grad Zagreb, 2020.-2021., voditelj

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje, JU PP Velebit, 2019.-2021., voditelj (web)

Mikroklimatska istraživanja špilje Samograd, JU Pećinski park Grabovača, 2020.-2021., voditelj (web)

Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera, JU NP Plitvička jezera, 2020.-2024., voditelj

VODIME – Vode Imotske krajine, Europski fond za regionalni razvoj, Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (voditelj doc. dr. sc. I. Andrić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), 2019.-2022., suradnik (web)

 

Povijest zaposlenja

  • 1994.-2009. - OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić
  • 2009. -  danas - Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
     

Hobiji i osobni interesi

  • fotografija
  • ronjenje (SSI Open Water Diver, ANDI SafeAir, NACD Introduction to cave diving course)