O djelatniku

doc. dr. sc. Mladen Maradin

Zvanje: docent
Lokacija: 345
Telefon:01/4895 432
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođen je 20. studenoga 1978. godine u Karlovcu. Diplomirao je 2004. godine na Geografskom odsjeku PMF-a, a poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja završio je u prosincu 2011. godine obranom doktorskog rada "Geografski aspekt razlika u varijabilnosti padalina kontinentskog i maritimnog pluviometrijskog režima u Republici Hrvatskoj".

Godine 2004./05. radio je kao nastavnik geografije u Tehničkoj i Trgovačko-ugostiteljskoj školi u Karlovcu. Na Geografskom odsjeku PMF-a zaposlen je od 2005. godine kao znanstveni novak – asistent, od 2011. kao znanstveni novak – viši asistent, a od 2016. kao docent. Nositelj je predmeta Primijenjena klimatologija i Klima i turizam te sunositelj predmeta Prirodna osnova u turizmu i Prirodna osnova u prostornom planiranju. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je predmeta Elementi i dinamika krajobraza.

Surađivao je na tri znanstvena projekta financirana od MZOS-a. Sudjeluje je na potporama za znanost Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. godine bio je voditelj potpore "Klasifikacija lokalnih klimatskih zona na području grada: primjer grada Zagreba". Suradnik je na projektima Hrvatske zaklade za znanost "Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka (RETROFIT)" i "Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)".

Bavi se istraživanjima u okviru klimatologije, odnosno utjecajem klime na prirodne i društvene procese u prostoru, a posebno varijabilnošću padalina i urbanom klimom. Autor je ili koautor 16 znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima te zbornicima radova. Sudjelovao je na 14 znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je član organizacijskog odbora četiri znanstvena skupa, te u znanstvenom odboru tri znanstvena skupa. U sklopu programa ERASMUS 2014. godine boravio je na Geografskom odsjeku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a u sklopu programa CEEPUS 2017. boravio je na Institutu za geografiju i prostorno planiranje Fakulteta geografije i geologije Jagielonskog sveučilišta u Krakovu.

Član je Hrvatskog geografskog društva, te Međunarodne geografske unije (IGU – Commission on Water Sustainability). Od 2018. godine potpredsjednik je Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva, a iste je godine izabran za glavnog urednika stručno-informativnog časopisa Geografski Horizont. Bio je član je Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz geografije za učenike osnovnih i srednjih škola. Dobitnik je nagrade Mladi znanstvenik 2013. godine koju dodjeljuje Fakultetsko vijeće PMF-a za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu.


PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastava

Repozitorij je prazan