O djelatniku

Marin Mićunović, mag. geogr.

Zvanje: asistent
Funkcija:asistent
Lokacija: 335
Telefon:01/4895 431
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:2019.
Na zavodu od:2020.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Marin Mićunović rođen je 9.7.1995. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Akademske godine 2014./2015. upisuje Preddipomski  sveučilišni studij Geografije; smjer: istraživački, na Geografskom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu kojeg je završio 2017. godine prvostupničkim radom - Recentne morfološke promjene žala Zogon (Sveta Nedjelja, Hvar), mentor, Prof.dr.sc. Sanja Faivre. U akademskoj godini 2017./2018., na istom Fakultetu upisao je Diplomski sveučilišni studij Geografije; smjer: istraživački, modul: Fizička geografija s geoekologijom , kojeg je završio 2019. godine diplomskim radom – Geomorfološka obilježja žala otoka Hvara, mentor: Prof.dr.sc. Sanja Faivre. Iste godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij geografije u sklopu kojega piše doktorsku disertaciju pod mentorstvom Prof.dr.sc.Sanje Faivre. Njegovi glavni istraživački interesi su: geomorfologija obala, geomorfologija krša, GIS, daljinska istraživanja i klimatske promjene.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo

European Geosciences Union

Klub studenata geografije, počasni član

Izabrani projekti

HRZZ-IP Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana, voditelj: Prof.dr.sc. Sanja Faivre (31.1.2020. - 30.1.2024.)

Povijest zaposlenja

2020 -          Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek  asistent

2019-2020 GDi d.o.o. Specijalist za obradu prostornih podataka