O djelatniku

Ivan Leonardo Zagoda, ing. arh.

Funkcija:ISVU koordinator GEOG
Lokacija: 215, ISVU koordinator
Telefon:01/4895 456
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Kartografsko-tehnički centar
Na zavodu od:1994.

Povijest zaposlenja

Od 2001. godine Grafički i Tehnički urednik Stručno-informativnog časopisa za geografiju GEOGRAFSKI HORIZONT.

https://hrcak.srce.hr/geografski-horizont 
http://issuu.com/h.g.d.

Od 2015. godine Prijelom i priprema za tisak:Znanstveni časopis Hrvatskoga geografskog društva i Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK

Od 2019. godine Grafička priprema: Znanstveni časopis Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ACTA GEOGRAPHICA CROATICA