O djelatniku

doc. dr. sc. Ivan Šulc

Zvanje: docent
Lokacija: 351
Telefon:01/4895 452
Mobilni telefon:0915843143
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:2011.
Godina doktoriranja:2016.
Na zavodu od:2011.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Ivan Šulc rođen je 12. 5. 1987. u Zagrebu. Preddiplomski (2009.), diplomski (2011.) i poslijediplomski (doktorski) studij (2016.) završio je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad Modeli razvoja turizma u Južnoj Dalmaciji (obranjen 29. 4. 2016.) izradio je pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Curića i prof. dr. sc. Aleksandra Toskića. Od 2011. do 2017. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a kao asistent – znanstveni novak, od 2017. do 2021. godine kao poslijedoktorand, a od 2021. godine kao docent. Godine 2017. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija. Od 17. 11. 2014. do 17. 4. 2015. usavršavao se na Università degli studi di Milano, Dipartimento di Beni culturali e ambientali, Milano, Italija u sklopu doktorskog istraživanja. Aktivno govori engleski (razina C2),  talijanski (razina C2) i njemački (razina B2) jezik.

Znanstveno područje djelovanja I. Šulca vezano je primarno uz turizam i odnose koje formira u prostoru: ljetni odmorišni turizam, održivi turizam, prekomjerni turizam, prostorne učinke turizma, COVID-19 i turizam, modele turističkog razvoja te GIS u turizmu. U pojedinim radovima razmatra i posljedice depopulacije te pitanja okolišnog građanstva i prostornog identiteta. Objavio je 21 znanstveni rad. Surađivao je na jednom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2011. – 2014.), na jednom hrvatsko-slovensko bilateralnom projektu (2018. – 2019.), na jednom projektu Hrvatske zaklade za znanost (od 2020.), i na pet kratkoročnih potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, aktivno je djelovao u pet COST akcija, od kojih su tri aktivne. Sudjelovao je na 32 međunarodna i domaća znanstvena skupa, na kojima je osobno održao 21 usmenih izlaganja i izlaganja postera. Uz navedeno, na četiri međunarodna znanstvena skupa bio je član organizacijskog i programskog odbora. Recenzirao je jedanaes znanstvenih i dva stručna članka.

Nastavna djelatnost I. Šulca vezana je primarno uz turizam i GIS. Od 2011. godine sudjelovao je u izvođenju devet nastavnih predmeta na preddiplomskim, diplomskim i integriranom studiju na Geografskom odsjeku: Oblici turizma (od 2018.), Turistička geografija (seminar) (od 2016.), Principi regionalizacije (seminar) (2016. – 2018.), Geografija Istočne Azije (seminar) (od 2012.), Geoinformatika, Geoinformatika I i II (vježbe) (od 2011.), Kartografske osnove GIS-a (vježbe) (od 2011.) i Terenska nastava iz geografije (od 2011.). Od ak. god. 2021./2022. uključen je na izvođenje nastave na doktorskom studiju u okviru predmeta Metodologija istraživanja 4. U studentskom vrednovanju nastave ocijenjen je pozitivnim i vrlo visokim prosječnim ocjenama. Vodio je izradu 17 završnih i 5 diplomskih radova te je bio član povjerenstva za obranu 37 diplomskih radova na Geografskom odsjeku. Godine 2018. bio je mentor rada koji je osvojio Rektorovu nagradu.

Stručna djelatnost I. Šulca je brojna i raznovrsna. Sudjelovao je na dva projekta s Gradom Zagrebom i na tri stručna projekta sa srednjim školama financirana od strane Europskog socijalnog fonda. U okviru jednog od njih izradio je priručnik Digitalna kartografija za 2. razred srednje škole. Uz to je objavio 9 stručnih radova, 3 stručna priloga i 6 stručnih prikaza. Održao je 3 predavanja i radionice u akademskim institucijama u inozemstvu, te 13 na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u programima popularizacije znanosti, u okviru kojih je objavio 3 stručno-popularna rada, održao 5 predavanja i radionica, koordinirao Geografski odsjek na Smotri Sveučilišta u Zagrebu (2011. – 2013.) i Festivalu znanosti (2012.), uređivao rubriku Pitaj geografa na stručno-popularnom portalu Geografija.hr te sudjelovao u obilježavanju Međunarodne godine globalnog razumijevanja (2016.).

Ivan Šulc je od 2022. godine potpredsjednik Hrvatskog geografskog društva. Uz navedeno je voditelj hrvatskog tima za sudjelovanje na Svjetskoj geografskoj olimpijadi (iGeo, od 2017.) te sudjeluje u radu Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije (2014.; od 2018.). Član je uredničkog odbora stručnog časopisa Geografski horizont (od 2014.) i znanstvenog časopisa Hrvatski geografski glasnik (od 2015.), u kojem obnaša i dužnost tajnika. Od 2019. godine ima i funkciju satničara Geografskog odsjeka.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja: Priznanje Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu (21. 4. 2016.), nagrada Brdo za najboljeg asistenta na Geografskom odsjeku u akademskim godinama 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020., Zahvalnice za postignute rezultate u radu s učenicima u šk. god. 2017./2018. i 2018./2019. te tri stipendije za putovanja na inozemne znanstvene konferencije (IGU Krákow 2014., EUGEO Congress Rome 2013. i AAG Annual Meeting New York 2012.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI

 1. Fuerst-Bjeliš, B., Šulc, I., 2022: The COVID-19 pandemic’s implications for tourism preferences in Croatia: potential new challenges for marginal areas, in: Fuerst-Bjeliš, B., Nel, E., Pelc, S. (eds.): COVID-19 and Marginalisation of People and Places: Impacts, Responses and Observed Effects of COVID-19 on Geographical Marginality, Springer, 143-158, ISSN 2367-0002.
 2. Sredanović, K., Šulc, I., 2022: Events in urban tourism – the case of Advent in Zagreb, Croatia, Geographia Polonica 95 (2), 143-160, https://doi.org/10.7163/GPol.0230, ISSN: 0016-7282.
 3. Telbisz, T., Šulc, I., Mari, L., Radeljak Kaufmann, P., 2022: Attitudes and preferences of visitors of Krka National Park (Croatia), Hungarian Geographical Bulletin 71 (2), 117-132, DOI: 10.15201/hungeobull.71.2.2, ISSN 2064-5147.
 4. Mari, L., Tábori, Z., Šulc, I., Radeljak Kaufmann, P., Milanović, R., Gessert, A., Imecs, Z., Baricz, A., Telbisz, T., 2022: The system and spatial distribution of protected areas in Hungary, Slovakia, Romania, Serbia and Croatia, Hungarian Geographical Bulletin 71 (2), 99-115. DOI: 10.15201/hungeobull.71.2.1, ISSN 2064-5147.
 5. Gašparović, S., Šulc, I., 2022: Adoption of Environmental Citizenship Concept Amongst University Students in Croatia: The Examples of Tourism and Transportation, in: 8th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2022 Proceedings, Belgrade, Serbia, 09-10 May 2022, Geobalcanica Society – Skopje, North Macedonia, 59-74, ISSN 1857-7636.
 6. Kordej-De Villa, Ž., Šulc, I., 2021: Cultural Heritage, Tourism and the UN Sustainable Development Goals – the Case of Croatia, in: Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy (eds. Andreucci, M. B., Marvuglia, A., Baltov, M., Hansen, P.), Springer, 341-358, ISBN 978-3-030-71819-0, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71819-0.
 7. Šulc, I., Fuerst-Bjeliš, B., 2021: Changes of tourism trajectories in (post)covidian world: Croatian perspectives, Research in Globalization 3, 100052, DOI: 10.1016/j.resglo.2021.100052.
 8. Šulc, I., 2020: Tourism in protected areas and the transformation of Mljet island, Croatia, in: Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia (eds. Koderman, M., Opačić, V. T.), Založba Univerze na Primorskem, Croatian Geographical Society, Koper, Zagreb, 75-102, ISBN 978-961-7055-08-5, DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-7055-08-5, ISBN 978-961-7055-08-5
 9. Šulc, I., Morgado, S., Đorđević, Z., Gašparović, S., Radović, V., Keranova, D., 2020: Societal Issues and Environmental Citizenship, in: Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education (eds. Hadjichambis, A., et al.), Springer, 49-66, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1, ISBN 978-3-030-20249-1
 10. Gašparović, S., Šulc, I., 2019: Education for Environmental Citizenship in Croatia, in: European SWOT Analysis on Education for Environmental Citizenship (eds. Hadjichambis, A., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D.), COST, Cycere, Brussels, Limassol, 73-81, ISBN: 978-9963-9275-6-2
 11. Šulc, I., 2019: Environmental Impacts of Tourism on the Eastern Adriatic Coast – The Case of South Dalmatia, Croatia, in: Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano (ed. Salvatori, F.), Roma, 7-10 giugno 2017, 2777-2789, ISBN 978-88-942641-2-8.
 12. Dragić, N., Njegač, D., Šulc, I., 2018: Opskrbljenost centralnim funkcijama stanovništva novogradiškog kraja, Hrvatski geografski glasnik 80 (2), 55-81, DOI: https://doi.org/10.21861/HGG.2018.80.02.03, ISSN 1331-5854 (tisak), ISSN 1848-6401 (online)
 13. Luca, E., Šulc, I., Haselsteiner, E., Kopeva, D., Brown, M., 2017: The reuse of industrial heritage as an approach to restorative sustainability and conservation. Comparison between industrial heritage development in the Southeastern Europe and Austria, Journal A+P 19, 124-161, DOI: 10.13140/RG.2.2.29581.69600, ISSN 2227-7994
 14. Šulc, I., 2017: Distorted life cycle on post-socialist Adriatic islands: Using the example of Mljet, Croatia, Acta Turistica 29 (1), 33-73, DOI: https://doi.org/10.22598/at/2017.29.1.33, ISSN 0353-4316 (tisak), ISSN 1848-6061 (online)
 15. Šulc, I., Opačić, V. T., 2015: Typology of tourist resorts in Croatia: The case of South Dalmatia, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 157, 229-252, DOI: 10.1553/moegg157s229, ISSN 0029-9138 (tisak), ISSN 0029-9138 (online)
 16. Šulc, I., 2014: Developing tourism in the conditions of depopulation – the case study of South Dalmatian islands, Croatia, in: Economic Recession: Interpretations, Performances and Reifications in the Tourism Domain (ed. Citarella, F.), Loffredo Editore, Napoli, 131-152,  ISBN: 9788875646530
 17. Šulc, I., 2014: Turistički razvoj i stagnacija otoka Korčule u modelu razvojnog ciklusa turističkih područja, Hrvatski geografski glasnik 76 (2), 61-84, DOI: https://doi.org/10.21861/HGG.2014.76.02.04, ISSN 1331-5854 (tisak), ISSN 1848-6401 (online)
 18. Šulc, I., Zlatić, M., 2014: Demographic Challenges to Sustainability on Small Adriatic Islands: The Case Study of Ilovik, Croatia, Sociologija i prostor 52 (1), 3-22, DOI: https://doi.org/10.5673/sip.52.1.1 , ISSN 1846-5226 (tisak), ISSN 1849-0387 (online)
 19. Zorko, M., Šulc, I., Kovačić, M., 2014: Lokalni identitet i socijalna kohezija u pograničnom području Hrvatskog zagorja, u: Ponovno iscrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima (ur: Belaj, M. i dr.), Hrvatsko etnološko društvo i Slovensko etnološko društvo, Zagreb, Ljubljana, 149-161, ISBN: 978-953-55302-6-8
 20. Šulc, I., Valjak, V., 2012: Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja hrvatskog otočja – primjer otoka Mljeta, Hrvatski geografski glasnik 74 (1), 161-185, DOI: https://doi.org/10.21861/HGG.2012.74.01.09, ISSN 1331-5854 (tisak), ISSN 1848-6401 (online)
 21. Zorko, M., Šulc, I., Kovačić, M., 2012: Pogranične zajednice u Republici Hrvatskoj: istraživanje lokalnog identiteta u pograničnom području Gorskog kotara, Sociologija i prostor 50 (2), 165-181, DOI: https://doi.org/10.5673/sip.50.2.2, ISSN 1846-5226 (tisak), ISSN 1849-0387 (online)

 

PRIRUČNIK

Šulc, I., 2016: Digitalna kartografija, Priručnik za predmet Digitalna kartografija (2. razred), Srednja škola Ivanec i Srednja Škola Matije Blažine, Zagreb, Ivanec (izrađen u sklopu Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“), http://www.ss-ivanec.hr/images/7_Prirucnik_Digitalna_kartografija.pdf

 

STRUČNI RADOVI

 1. Šulc, I., 2021: An introduction to Sustainable Development Goals, in: Battisti, C., Brown, M. (eds.): RESTORD. Regenerative Guide for Educators, Students and Practitioners, COST Action CA16114 RESTORE and EURAC Research, Bolzano, 50-56.
 2. Šulc, I., 2021: An introduction to Regenerative Economy, in: Battisti, C., Brown, M. (eds.): RESTORD. Regenerative Guide for Educators, Students and Practitioners, COST Action CA16114 RESTORE, and EURAC Research, Bolzano, 61-68.
 3. Šulc, I., Sánchez-Ostiz, A., Gekić, H., Brajković, J., 2021: Human. Nature. Built Environment. Scale Jumping Nexus: Place and Space Pattern, in: Reith, A., Brajković, J. (eds.): Scale Jumping: Regenerative Systems Thinking within the Built Environment. A guidebook for regenerative implementation: Interactions, tools, platforms, metrics, practice, COST Action CA16114 RESTORE and EURAC Research, Bolzano, 51-55.
 4. Matraku Dervishi, D., Šulc, I., Morishita-Steffen, N., Brown, M., 2021: Human. Nature. Built Environment. Scale Jumping Nexus: Economy, in: Reith, A., Brajković, J. (eds.): Scale Jumping: Regenerative Systems Thinking within the Built Environment. A guidebook for regenerative implementation: Interactions, tools, platforms, metrics, practice, COST Action CA16114 RESTORE and EURAC Research, Bolzano, 78-81.
 5. Luca, E., Šulc, I., Haselsteiner, E., 2018: Regenerative Heritage, in: Brown, M. et al. (eds.): Sustainability, Restorative to Regenerative, RESTORE Working Group One Report: Restorative Sustainability, COST Action CA16114 RESTORE: REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy, Vienna, 67-86, ISBN 978-3-9504607-0-4 (online), ISBN 978-3-9504607-1-1 (print).
 6. Šulc, I., 2017: Primjer izrade tematske karte u GIS-u: Bruto domaći proizvod po stanovniku u svijetu, Geografski horizont 63 (2), 31-43, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 7. Valožić, L., Šulc, I., Kvetek, F., 2017: Uvod u geografske informacijske sustave korištenjem QGIS-a, Geografski horizont 63 (2), 7-19, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 8. Bužleta, T., Šulc, I., 2011: Demogeografska obilježja Albanije, Geografski horizont 57 (1), 21 – 36, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 9. Šulc, I., 2009: Sejšeli – razvijena afrička država?, Geografski horizont 55 (2), 49 – 59, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).

 

STRUČNO-POPULARNI RADOVI

 1. Luca, E., Šulc, I., Haselsteiner, E., 2018: From Restorative to Regenerative Sustainability: State of the Art and visions towards Regenerative Heritage, http://www.buildup.eu/en/news/restorative-regenerative-sustainability-state-art-and-visions-regenerative-heritage (25.11.2020.).
 2. Šulc, I., 2010: Baština u turizmu Dubrovačko-neretvanske županije, http://www.geografija.hr/clanci/1506/bastina-u-turizmu-dubrovacko-neretvanske-zupanije (3.  3. 2010.).
 3. Šulc, I., 2009: Francuska Kanada – obilježja kulturne regije, http://www.geografija.hr/clanci/1480//francuska-kanada-obiljezja-kulturne-regije (26.05.2009.).

 

OSTALI RADOVI

Stručni prilozi

 1. Šulc, I., 2016: Karta govori: Tipovi turističkih mjesta u Južnoj Dalmaciji prema stupnju turističkog razvoja, Geografski horizont 62 (2), 74-75, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 2. Šulc, I., Zagoda, I. L., 2015: Karta govori: Tabula Peutingeriana, Geografski horizont 61 (2), 52-55, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 3. Šulc, I., Zagoda, I. L., 2015: Karta govori: Stjepan Glavač (1627. – 1680.): Karta Kraljevine Hrvatske i Slavonije, Geografski horizont 61 (1), 52-57, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).

 

Prikazi

 1. Šulc, I., Spevec, D., 2019: 16. svjetska geografska olimpijada, Hong Kong, Kina, 30. 7. – 5. 8. 2019., Geografski horizont 65 (2), 60-66, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 2. Šulc, I., Spevec, D., 2018: 15. svjetska geografska olimpijada, Quebec City, Kanada, 30. 7. – 6. 8. 2018., Geografski horizont 64 (2), 78-83, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 3. Šulc, I., 2017: 14. svjetska geografska olimpijada, Beograd, Srbija, 2. – 8. 8. 2017., Geografski horizont 63 (2), 62-67, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 4. Šulc, I., 2016: Međunarodna godina globalnog razumijevanja, Geografski horizont 62 (1), 88, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).
 5. Šulc, I., 2016: Međunarodna godina globalnog razumijevanja, Hrvatski geografski glasnik 78 (2), 145-146, ISSN 1331-5854 (tisak), ISSN 1848-6401 (online).
 6. Šulc, I., 2012: Znanstvena konferencija Međunarodne geografske unije: Geographies of Marginality: The Realities of Physically Marginalized Areas, Dubrovnik, 19 – 23 August 2012, Geografski horizont 58 (2), 96-99, ISSN 0016-7266 (tisak), ISSN 2718-1820 (online).

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo (od 2009) - potpredsjednik od 2022.; član Upravnog odbora od 2015

Hrvatsko geomorfološko društvo (od 2020)

IGU Tourism Commission on Tourism, Leisure and Global Change (od 2014)

IGU Commission C16.29 Marginalization, Globalization, and Regional and Local Responses (od 2012)

Association of American Geographers (2011-2012)

Izabrani projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI

 • The changing role of karst national parks in human-environment relations: a regional comparison, znanstveni projekt u suradnji s Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Department of Physical Geography, kao suradnik, od 2021.; voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Tamás Telbisz (Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Department of Physical Geography).
 • Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (RURALIKA), uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, kao suradnik (član projektnog tima), od 2020.; voditeljica projekta: doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tomić (Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar).
 • Komparativna analiza prostornog uređenja razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije, bilateralni hrvatsko-slovenski istraživački projekt, kao suradnik, 2018. – 2019.; voditelji projekta prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek) i izv. prof. dr. sc. Miha Koderman (University of Primorska, Faculty of Humanities Koper, Department of Geography).
 • Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske, znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (šifra: 119-1191306-1373), kao znanstveni novak, 2011. – 2014.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Zoran Curić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek).

 

COST AKCIJE

 • COST Action CA21125 A European forum for revitalisation of marginalised mountain areas (MARGISTAR), Management Committee Member, 2022. – 2026.; voditelj: prof. dr. sc. Juha Hiedanpää (Luke – Natural Resources Institute Finland, Finska)
 • COST Action CA20134 Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice (TRACTS), Co-leader of the Working Group 4, Management Committee Member and Core Group Member, 2021. – 2025.; voditeljica: dr. sc. Aimée Joyce (University of St Andrews, Department of Social Anthropology, St Andrews, Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • COST Action CA16114 REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE), Management Committee Member, 2017. – 2021.; voditelj: dr. sc. Carlo Battisti (EURAC Research, Institute for Renewable Energy, Bolzano, Italija)
 • COST Action CA16229 European Network for Environmental Citizenship (ENEC), Management Committee Member, od 2017. – 2021.; voditelj: dr. sc. Andreas Hadjichambis (Environmental Research and Ecudation (CYCERE), Limassol, Cipar)
 • COST Action CA18110 Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation (Underground4value), member of the Working Group 1, od 2019. – 2023.: voditelj: dr. sc. Giuseppe Pace (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli, Italija)

 

STRUČNI PROJEKTI

 • Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb, projekt financiran od strane Grada Zagreba, kao suradnik, 2017. – 2018.; voditelj: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek).
 • HEUREKA – spoznajom do uspjeha, projekt financiran od Europskog socijalnog fonda “Ulaganje u budućnost”, kao suradnik, 2015. – 2016.; voditeljica: Lidija Vitez (Srednja škola Ivanec).
 • HvaR&D – uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara, projekt financiran od Europskog socijalnog fonda “Ulaganje u budućnost”, kao suradnik, 2015. – 2016.; voditelj: Filip Dulčić (Srednja škola Hvar).
 • Znanost Plus, projekt financiran od Europskog socijalnog fonda “Ulaganje u budućnost”, kao suradnik, 2015. – 2016.; voditeljica Marina Čleković (Prirodoslovna škola Vladimira Preloga).
 • Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba, projekt financiran od strane Grada Zagreba, kao suradnik, u 2015.; voditelj: doc. dr. sc. Vedran Prelogović (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek).

Povijest zaposlenja

Docent: 1. 4. 2021. – danas (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)

Poslijedoktorand: 1. 7. 2017. – 31. 3. 2021. (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)

Asistent – znanstveni novak: 4. 7. 2011. – 30. 6. 2017. (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek)