O djelatniku

prof. dr. sc. Danijel Orešić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 333
Telefon:01/4895 409
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1989.
Godina magistriranja:1994.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Dr. sc. Danijel Orešić rođen je 3. lipnja 1966. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, gdje je nakon postdiplomskog studija Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja magistrirao 1994. godine te potom i doktorirao 2000. godine s temom Hidrogeografske značajke i razvoj Krapinsko-zagorske županije. Od 1990. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2001. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora 2011. i redovitog profesora 2020. godine.

Znanstvenoistraživački rad izv. prof. dr. sc. Danijela Orešića usmjeren je na istraživanja iz područja fizičke geografije, ponajprije hidrogeografije. Bio je suradnik na dva znanstvena projekta MZOŠ te na više stručnih projekata. Bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu Acta Geographica Croatica te je bio ili jest član uredničkih odbora znanstvenih časopisa: Acta Geographica Croatica, Hrvatski geografski glasnik, Geoadria, Zbornik radova Acta geographica Bosniae et Herzegovinae.

Kao voditelj povjerenstva za provedbu Bolognskog procesa na Geografskom odsjeku PMF-a sudjelovao je u oblikovanju novih studijskih programa. Na preddiplomskim i diplomskim studijima pri Geografskom odsjeku PMF-a unaprijedio je dva predmeta i utemeljio 7 novih predmeta, te dva predmeta na doktorskim studijima. Bio je gostujući nastavnik na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Član je više domaćih i stranih stručnih udruga, a u Hrvatskom geografskom društvu bio je tajnik, te u više mandata potpredsjednik i predsjednik. U više mandata bio je član Nacionalnog komiteta geografa pri Međunarodnoj geografskoj uniji (IGU). Član je komisije IGU za održivo upravljanje vodama (IGU Commission for Water Sustainability).

Autor je više desetaka stručnih i stručno-popularnih radova te koautor više desetaka osnovnoškolskih udžbenika iz geografije s pripadajućim vježbenicama u RH i BiH. Surađivao je kao autor-urednik i autor pri izdavanju enciklopedijskih, kartografskih i statističkih izdanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.