O djelatniku

prof. dr. sc. Aleksandar Toskić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 322
Telefon:01/4895 443
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Dr. sc. Aleksandar Toskić rođen je 25. travnja 1965. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 1991., magistrirao 1994.,

Doktorsku disertaciju pod naslovom Urbani sistem i političko-teritorijalna organizacija Republike Hrvatske pod mentorstvom prof. dr. sc. Milana Vreska obranio je 1998. godine.

Od 1992. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prvo kao znanstveni novak (1992. – 1999.), zatim kao docent (1999. – 2004.), izvanredni profesor (2004.-2019.) i redoviti profesor od 2019.

Znanstveni interes pristupnika vezan je uz istraživanja iz područja urbane geografije, demogeografije i GIS-a. Gotovo u svim radovima primijenjene su GIS metode u analizama obilježja prostornih sustava (prometnog sustava, urbanog sustava) te demogeografskih obilježja. U znanstvenom i stručnom smislu uspostavio je i vodio (2005.-2011.) uspješnu suradnju s geoinformatičarima Zavoda za geoinformacije Instituta za geografiju Sveučilištu u Potsdamu (Njemačka) gdje je bio član ocjenjivač doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Potsdamu (Matematisch-Naturwissenschaftlicher Fakultät, Institut für Geographie, Abteilung Geoinformatik, 2007., mentor prof. dr. sc. Hartmut Asche).

Objavio je 26 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i u zbornicima radova znanstvenih skupova te jednu znanstvenu knjigu u koautorstvu (Nejašmić, I., Toskić, A., Mišetić, R. (2009): Demografski resursi Republike Hrvatske: sintetični pokazatelji za županije, gradove i općine, Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo.) kao i jedno poglavlje u knjizi u koautorstvu (Asche, H.; Toskić, A.; Spevec, D.; Engemaier, R. (2010): The Demographic Atlas of Croatia – A Web-Based Atlas Information System, Cartography in Central and Eastern Europe, Gartner, Georg; Ortag, Felix (ur.), Berlin, Heidelberg: Springer, 345-360.). Sudjelovao je na 12 međunarodnih i 8 domaćih znanstvenih skupova.

Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske, 119-1191306-1374 (2011. – 2013.). Sudjelovao je kao suradnik na četiri znanstveno-istraživačka projekta i bio voditelj jednog poticajnog projekta za mlade znanstvenike. Od 2013. godine bio je voditelj kratkoročnih potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu: Identifikacija i demogeografska analiza marginalnih područja Hrvatske (2013. – 2014.) i Sociogeografska analiza marginalnih područja Hrvatske (2015. – 2020.)

Od 2008. godine voditelj je istraživačkog smjera Geografski informacijski sustavi na Diplomskom sveučilišnom studiju geografije pri Geografskom odsjeku PMF-a. Na preddiplomskim i diplomskim studijima pri Geografskom odsjeku utemeljio je 5 novih predmeta  te jedan predmet na doktorskom studiju. Trenutno predaje sljedeće predmete na preddiplomskom i diplomskim studijima: Kartografija I i II, Geoinformatika I i II, Analize u GIS-u, Kartografske osnove GIS-a  te na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž dio kolegija Metodologija 4. Bio je gostujući nastavnik na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, Učiteljskom fakultetu i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je mentor 35 diplomskih radova, 2 magistarska rada te mentor dvaju i komentor triju obranjenih doktorskih disertacija. Recenzirao je do sada 42 znanstvena rada, jedan zbornik sa znanstvenog skupa te jednu znanstvenu knjigu. Član je uredničkih odbora triju znanstvenih časopisa “Hrvatski geografski glasnik”, “Acta Geographica Croatica” i “Environment”. Obnašao je dužnost pročelnika Geografskog odsjeka PMF-a (2011.-2013.) i bio voditelj poslijediplomskoga doktorskog studija Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku PMF-a (2009. – 2011.).

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali