Lokacija

Simpozij će se održati u Perušiću. Domaćin je Javna ustanova Pećinski park Grabovača.

Detaljne informacije o lokacijama u Perušiću objavit ćemo u obavijesti s programom neposredno prije simpozija.

 

SMJEŠTAJ

Sve informacije o smještaju mogu se dobiti u Turističkoj zajednici Perušić.

 

Perušić