Broj posjeta:
1220

U časopisu Geoscientific Model Development (Q1) objavljen je izvorni znanstveni rad pod naslovom SIMO v1.0: simplified model of the vertical temperature profile in a small, warm, monomictic lake  autorica Kristine Šarović, Melite Burić i Zvjezdane Bencetić Klaić. U radu su predložile jednostavni jednodimenzionalni model prognoze vertikalnog profila temperature jezera utemeljen na bilanci energije. Rad je rezultat doktorskog istraživanja doktorandice Kristine Šarović pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvjezdane Bencetić Klaić, a izrađen je u okviru projekta Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera – dostupan je u slobodnom pristupu na poveznici.

Autor: Iva Dasović
Popis obavijesti