Petrinja-Net

 

U utorak 29. prosinca 2020. u 12:19 po lokalnom vremenu dogodio jaki potres lokalne magnitude ML = 6.2 (momentne magnitude MW = 6.4) kod mjesta Strašnik jugozapadno od Petrinje. Njemu je prethodio potres magnitude ML = 5.1 (MW = 4.9) dan ranije, 28. prosinca u 6:28 po lokalnom vremenu – time je započeo dugotrajan niz potresa.

Kad se dogodi ovakav niz potresa, izuzetno je važno brzo reagirati i postaviti gustu privremenu mrežu instrumenata u širem epicentralnom području kako bi se preciznije mogli locirati i vrlo slabi potresi (kojih je i najviše), posebno njihova dubina žarišta. Seizmolozi s Geofizičkog zavoda Andrije Mohorovičića Geofizičkog odsjeka PMF-a ubrzo su nakon potresa dogovorili suradnju s kolegama iz Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) iz Udina koji su na raspolaganje stavili šest seizmografa (svaki i s akcelerometrom) za brzo postavljanje: pet instrumenata instalirano je 4. i 5. siječnja 2021. u Hotnji, Sisku, Taborištu, Novom Selu Glinskom te u Mečenčanima (slika 1). Toj je mreži priključen i seizmograf s privremene seizmološke postaje na otoku Viru koji je, uz suradnju Seizmološke službe, 4. siječnja premješten na Petrovu goru (PETR). Slika 2 prikazuje učinak postavljene lokalne mreže Petrinja-net na preciznost određenih lokacija: i položaj epicentra i dubina žarišta imaju daleko manju standardnu pogešku nakon postavljanja ovih instrumenata.

Slika 1. Plavi trokuti prikazuju privremenu mrežu akcelerografa i seizmografa (Petrinja-net) postavljenih 4. i 5. siječnja 2021. u suradnji s kolegama iz Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) iz Udina. Postaja PETR na Petrovoj gori (crveni trokutić) također je dio te mreže. Crveni trokuti prikazuju seizmološke postaje Hrvatske seizmografske mreže.

Slika 2. Vremenski slijed prosječnih pogrešaka (jedna standardna devijacija) lokacija hipocentara petrinjske serije potresa u prva tri mjeseca (ML ≥ 0.75, Ndat ≥ 10). Prazni plavi pravokutnici prikazuju nepouzdanosti dubine žarišta, a puni crveni pravokutnici pokazuju nepouzdanost lokacije epicentra (u kilometrima). Točkama su za svaki dan prikazane medijalne vrijednosti. Vidi se dramatično poboljšanje preciznosti lokacija nakon instaliranja privremene mreže šest seizmografa 4.­ – 5. siječnja 2021. u suradnji Geofizičkog zavoda Geofizičkog odsjeka PMF-a i OGS-a iz Udina.

 

Za sve informacije možete se javiti doc. dr. sc. Josipu Stipčeviću na e-adresu.

 

Zahvala

Ovim putem zahvaljujemo kolegama iz OGS-a na posudbi i na angažmanu! Zahvaljujemo i OŠ Katarine Zrinske u Mečenčanima, mjesnim zajednicama u Hotnji i Novom Selu Glinskom te svim privatnim osobama koje su nam dopustile da postavimo instrumente u njihovim kućama, kao i svim pojedincima koji su nam pomogli na bilo koji način!

 

vEGU2021

Pozvano predavanje Josipa Stipčevića
Stipčević, J., Poggi, V., Herak, M., Parolai, S., Herak, D., Dasović, I., Bertoni, M., Barnaba, C., and Pesaresi, D. (2021): First results from temporary deployment of small seismic network following the Mw=6.4 Petrinja earthquake, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-16579, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-16579.

 

O potresima u petrinjskom području

Dasović, I., Herak, D., Herak, M., Stipčević, J. (2021): Niz potresa na Baniji, Vijesti Hrvatskog geološkog društva, 57, 1, 4 – 7.

Dasović, I., Herak, D., Herak, M., Latečki, H., Sečanj, M., Stipčević, J., Tomljenović, B. (2021): Veliki potres kod Petrinje i niz potresa na Baniji – prošla je godina dana, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, http://www.pmf.unizg.hr/geof/popularizacija_geofizike/o_petrinjskoj_seriji_potresa.