AdriaArray je međunarodna inicijativa s ciljem postavljanja guste mreže seizmografa u Jugositočnoj i dijelu Srednje Europe kako bi se bolje istraživala seizmička aktivnost ovog geološki i tektonski vrlo složenog područja koje okružuje Jadransku mikroploču (Adriju), kao i sama građa Zemlje i geodinamski procesi. U projektu aktivno sudjeluju seizmolozi i Geofizičkog zavoda Andrije Mohorovičića i Seizmološke službe Geofizičkog odsjeka PMF-a, zajedno s mnogim uglednim istutucijama u Europi, uključujući ORFEUS.

Trenutna mreža seizmografa međunarodne inicijative AdriaArray

 


AdriaArray Workshop 2023 Dubrovnik – prezentacije i posteri