AKTIVNOSTI

završni sastanak (4/2023.)

Dana 17. travnja 2023. održan je zadnji projektni sastanak (Split, IOR). Ovom prilikom se raspravljalo o zaključcima projektnih ciljeva, rezultatima terenskih mjerenja te o budućim pravcima istraživanja. Održano je šest 30-min prezentacija sljedećih naslova:

  1. Meteorološki procesi važni za pojavu izranjanja i poniranja (A. Stanešić)

  2. Oceanografski procesi na središnjem transektu (M. Orlić)

  3. Oceanografski procesi u području Jabuke i Blitvenice (M. Pasarić)

  4. Numeričko modeliranje izranjanja i poniranja pod djelovanjem dominantnih vjetrova (I. Međugorac)

  5. Utjecaj izranjanja i poniranja na planktonske zajednice te na protok ugljika i energije (Ž. Ninčević Gladan)

  6. Vegetacija Jabuke i Blitvenice i njena povezanost s abiotičkim čimbenicima (P. Lučić)

Također, dogovoreni su administrativni detalji u vezi pripreme konačnog izvješća za HrZZ.

Radionica o biološko fizikalnim procesima u Jadranu (2/2023.)


U Dubrovniku je 7. – 8. veljače 2023. održana radionica Biološko fizikalni procesi u Jadranskom moru – prezentacija projekata HrZZ-a. Na radionici su predstavljeni rezultati nekoliko hrvatskih znanstvenih projekata (MAUD, DiVMAd, SpaTeGen, Adri LIFE, ISLAND, PHOTOCLIM i ADIOS) te su diskutirani glavni ciljevi, prikupljena mjerenja i rezultati. U radionici su sudjelovale i kolege iz Italije s istraživačkog instituta OGS (Trst) koje su nas izvijestile o napretku njihovih istraživanja u području južnog Jadrana. Održana su dva okrugla stola na kojima se diskutirala suradnja znanstvenika, moguća interakcija projekata, politika dijeljenja podataka, izazovi terenskog rada na moru i planovi za buduća istraživanja.

SEDMI VIDEO SASTANAK (6/2022.)

U srijedu 29. lipnja 2022. održan je sedmi video sastanak suradnika na projektu MAUD. Sastanak je bio administrativne prirode, a raspravljalo se o produljenju trajanja projekta do kraja travnja 2023. godine, koje je nedavno odobreno, te o posljedičnim promjenama radnog i financijskog plana.

VIDEO o projektu maud

Ante Žuljević pripremio je kratki i jako zanimljivi video o projektu MAUD. Pogledajte ga ovdje.

 

ŠESTI VIDEO SASTANAK (12/2021.)

U petak 10. prosinca 2021. održan je šesti video sastanak suradnika na projektu MAUD. Diskutirani su napreci na ciljevima u zadnjem projektnom razdoblju (04/2021. -- 10/2022.), realizacija financijskog plana za isto razdoblje te su okvirno dogovorene aktivnosti koje slijede. Suradnici su izvjestili o svojim ciljevima putem kratkih 10-min prezentacija.

 

Istraživačko krstarenje brodom bios dva (5/2021.)

U razdoblju 18. -- 24. svibnja 2021. obavljeno je znanstveno-istraživačko krstarenje brodom BIOS DVA u području srednjeg Jadrana. Izmjerena su biološka, kemijska i fizikalna svojstva mora oko otoka Jabuke i Blitvenice te u području između njih. Detaljnija izvješća s krstarenja dostupna su na facebook stranici Geofizika uživo.

 

PETI video sastanak

U srijedu 31. ožujka 2021. održan je peti video sastanak suradnika na projektu MAUD (preko Zoom aplikacije). U sastanku su sudjelovali suradnici iz Splita (IOR, PMF-ST) i Zagreba (PMF-ZG i DHMZ). Voditelji ciljeva su izvijestili o napretku kratkim 10-min prezentacijama. Diskutirana je realizacija financijskog plana za proteklo razdoblje te su dogovoreni detalji u vezi pripreme periodičkog izvješća za razdoblje 12/2019. -- 04/2021.

 

četvrti video sastanak

U utorak 1. prosinca 2020. održan je četvrti video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici iz Splita (IOR, PMF-ST) i Zagreba (PMF-ZG i DHMZ). Diskutirana je realizacija ciljeva u drugom projektnom razdoblju (12/2019. -- 04/2021.), realizacija financijskog plana za isto razdoblje te su okvirno dogovorena iduća krstarenja i sastanci. Suradnici su izvjestili o napretku na svojim ciljevima putem kratkih 10-min prezentacija.

 

Istraživačko krstarenje brodom BIOS

 DVA (11/2020.)

U razdoblju 4. – 5. studenoga 2020. kolege iz IOR-a (Laboratorij za mikrobiologiju, Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša i Laboratorij za fiziku mora) obavile su terensko istraživanje u području otoka Jabuke i Blitvenice. Na zadanim postajama izvršena su mjerenja fizikalnih svojstava mora (CTD sondom) te je određena prozirnost mora (pločom Secchi). Također su određeni udjeli kisika (Winklerovom metodom) i hranjivih soli te PH morske vode. ADCP-om montiranim na brod izmjerene su struje (3D profil) duž cijele putanje broda. Također je izmjerena primarna proizvodnja (metodom C14), određena biomasa preko klorofila A te su određene fitoplanktonske mase i njihova brojnost. Obavljeno je i uzorkovanje za određivanje brojnosti heterotrofnih bakterija, heterotrofnih nanoflagelata i cijanobakterija.

 

Diplomski rad - Iva Dominović

 

Dana 27. kolovoza 2020. studentica Iva Dominović obranila je diplomski rad pod vodstvom mentorice dr. sc. Miroslave Pasarić na temu Koherentnost promjena razine mora na Blitvenici i u Splitu, koristeći podatke izmjerene u okviru projekta MAUD. U radu su analizirana mjerenja morske razine s otoka Blitvenice te u Splitu, za razdoblje od 07. 06. do 25. 10. 2019. godine. Cilj analize bio je utvrditi jesu li tijekom tog razdoblja postojale razlike u denivelacijama morske razine između navedenih postaja kojima bi uzrok mogla biti pojava izranjanja (engl. upwelling) kraj otoka Blitvenice. Najprije su razmatrani baroklini i barotropni doprinosi denivelaciji kod Blitvenice te je utvrđeno kako je baroklini doprinos 20 puta manji od barotropnog doprinosa. Usporedbom rezidualnog vodostaja na Blitvenici i u Splitu, izglađenog 24-satnim kliznim srednjakom, ustanovljeno je da postoji visoka korelacija među nizovima. Međutim, uočeno je jedno dulje razdoblje, od 13. 06. do 06. 07. 2019. i jedno kraće, od 29.07. do 06. 08. 2019., kada je razina mora na Blitvenici bila niža oko 5 cm od razine mora u Splitu. Analiza vjetra u području između Blitvenice i Splita je pokazala da je tada većinom puhao sjeverozapadni vjetar (etezije) s povremenim epizodama snažnog sjeveroistočnog vjetra (bure). Zaključeno je da je sniženje razine mora na Blitvenici rezultat superponiranih utjecaja ovih dvaju vjetrova te da bi ga se moglo povezati s izranjanjem u ovom području.

 

Istraživačko krstarenje brodom BIOS DVA (08/2020.)

U razdoblju 1. – 4. kolovoza 2020. obavljeno je terensko istraživanje znanstveno-istraživačkim brodom BIOS DVA u srednjem Jadranu. Ovom prilikom su s usidrenih sondi skinuti podaci o temperaturi mora, tlaku i kisiku, i to na tri lokacije – kod otoka Jabuke, Blitvenice i Baluna. Sonde su očišćene, kalibrirane i ponovno vraćene u more, za novi ciklus mjerenja. Oko otoka Blitvenice i Jabuke te uzduž transekta od obale prema Jabuci, CTD sondom SBE25, montiranom na unudlirajuće plovilo, mjereni su temperatura, salinitet, otopljeni kisik i klorofil, u vodenom stupcu od površine do 45 metara dubine. Mjerenja su provedena s velikom prostornom rezolucijom – oko 10 cm u vertikali i 200 m u horizontali. Detaljnija izvješća s krstarenja dostupna su na facebook stranici Geofizika uživo.

 

Treći video sastanak

 

U četvrtak 16. srpnja 2020. održan je treći video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici iz Splita (IOR, PMF-ST) i Zagreba (PMF-ZG i DHMZ). Diskutiran je napredak na ciljevima planiranim za tekuće projektno razdoblje, realizacija financijskog plana i predstojeće krstarenje planirano za kraj srpnja 2020.

 

Drugi radni sastanak

U ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine s početkom u 10 sati, održan je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu drugi radni sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb), Državnog hidrometeorološkog zavoda (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirano je nekoliko stavki:

1. dosadašnja realizacija ciljeva planiranih za prvu projektnu godinu (kratke prezentacije),
2. realizacija financijskog plana od početka prve projektne godine,
3. plan rada u drugoj projektnoj godini,
4. financijski plan za drugu projektnu godinu,
5. planiranje rada na periodičnom izvješću.

 

Drugi video sastanak

U četvrtak 5. rujna 2019. s početkom u 10 sati, održan je drugi video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb), Državnog hidrometeorološkog zavoda (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirana je realizacija planiranih ciljeva te su dogovorene predstojeće aktivnosti (ciljevi, krstarenja i sastanci).

 

Istraživačko krstarenje brodom BIOS DVA (2019.)

 

U razdoblju 3. – 7. lipnja 2019., tim istraživača s projekta MAUD postavio je temperaturne sonde na podmorskim stijenama otočića Jabuke te na Pliču Jabuke. Na samoj Jabuci postavljena je i sonda za mjerenje tlaka zraka. Sonde za mjerenje kisika su, zbog sigurnosti, postavljene u području otočića Blitvenice te Baluna, dok će se na Jabuku postaviti prilikom sljedećeg terena. Osim navedenog, obavljeno je prvo testiranje združenog rada undulatora i sonde SBE25. Testiranje je započeto u kanalu izmedju Čiova i Šolte, te je uz nekoliko modifikacija nastavljeno oko Jabuke, te na transektu prema Blitvenivci i oko same Blitvenice. Time je omogućeno da se pomoću unduliirajućeg plovila s visokom prostornom rezolucijom mjere ne samo temperatura i salinitet, već i otopljeni kisik, te klorofil.

 

prvi video sastanak

 

U utorak 26. ožujka 2019. s početkom u 10 sati, održan je prvi video sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali suradnici s Geofizičkog odsjeka PMF-a (Zagreb) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split). Diskutirani su napreci na planiranim ciljevima te su dogovorene predstojeće aktivnosti. Također je prodiskutiran financijski plan projekta iz kojeg je razvidno koje stavke su realizirane, a koje se tek trebaju realizirati.

 

Prvi radni sastanak

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine s početkom u 10 sati, održan je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu prvi radni sastanak suradnika na projektu MAUD. U sastanku su sudjelovali znanstvenici s tri različite institucije: Geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu. Održane su kratke prezentacije kojima su suradnici izvijestili o provođenju ciljeva u prvoj godini projekta te su dogovoreni detalji oko administriranja projekta. Sastanak je vodio prof. dr. sc. Mirko Orlić, voditelj projekta MAUD.

 


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan