Mareografska postaja Bakar

Mareografska postaja Bakar smještena je u prostorijama Carinarnice, u Bakarskom zaljevu. Postaja bIlježi vodostaje od prosinca 1929. godine, a vodi ju Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Panorama Bakarskog zaljeva.

 

Zgrada Carinarnice u kojoj su smješteni plovčani instumenti.

 

Drveno kućište iznad zdenca u kojem su instalirana dva plovčana mareografa (digitalni i analogni).
Analogni mareograf u Bakru (proizvođač njemačka tvrtka OTT).

 

Radarski mareograf instaliran na pomoćnoj 'ruci' iznad mora (senzor je postavljen u L položaj). Udaljen je ~300 m od glavnog, analognog plovčanog, instrumenta.