CroClimGoGreen tim je dobio novu suradnicu na projektu, doktorandicu Saru Ivasić. Sara je diplomirala u veljači 2018. godine na Geofizičkom odsjeku, PMF-a pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivane Herceg Bulić, a tema njenog diplomskog rada je "Prediktabilne komponente sezonske atmosferske cirkulacije". U okviru CroClimGoGreen projekta tema Sarinog doktorskog istraživanja je proučavanje utjecaja globalnih modova klimatske varijabilnosti na klimu Europe, tj. Zagreba. Sara će se fokusirati na proučavanje klimatske varijabilnosti velike skale i načina na koji ta varijabilnost daljinskim vezama utječe na urbanu mikroklimu. Želimo joj puno uspjeha u radu!

Autor: Sara Ivasić
Popis obavijesti

Repozitorij