Prvi rezultati predstavljeni na EMS...

Prvi rezultati istraživanja u okviru CroClimGoGreen projekta predstavljeni su na međunarodnoj konferenciji EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2018, koja se održala u periodu 3.-7. rujna 2018. godine u Budimpešti, Mađarska u organizaciji Europskog meteorološkog društva.

Ivana Herceg Bulić je prezentirala rad naslova Wintertime ENSO teleconnection with spring European climate, a Irena Nimac je prezentirala rad pod naslovom Urban climate of Zagreb (Croatia) – its characteristics and changes. Irena je za svoj rad primila Tromp Foundation Travel Award nagradu, koja se dodjeljuje mladim znanstvenicima koji prezentiraju rad u području biometeorologije.

Autor: Sara Ivasić
Popis obavijesti

Repozitorij