E-učenje i online nastava

 

Sustav Merlin: e-kolegij

U svojoj nastavi možete koristiti Merlin – sustav koji je SRCE razvio na sustavu za e-učenje Moodle, a povezan je sa sustavom ISVU. Sustav omogućava stvaranje e-kolegija u kojem se mogu pohraniti različiti nastavni materijali, osmisliti i napraviti različiti interaktivni sadržaji (kvizovi, ispiti, rječnici), voditi evidencija o prisutnosti na nastavi, komunicirati sa studentima, održavati webinari i slično. Merlinu se pristupa s AAI@EduHr korisničkim računom. E-kolegij može biti u potpunosti zatvoren za korisnike ili pak otvoren za javnost. Različiti sadržaj ne morate pripremiti odmah, u jednoj godini, nego ga možete razvijati i unaprjeđivati kroz godine: iako se e-kolegij svake akademske godine mora ponovo otvarati, sadržaj iz prethodne godine može se jednostavno prenijeti u novu akademsku godinu i uređivati. Merlin ima i svoju mobilnu aplikaciju.

SRCE nudi vrlo dobru podršku ovom sustavu – postoji opširni priručnik, ČPP (FAQ), a tu je uvijek i njihov helpdesk kao i klasični telefon.

Da biste pokrenuli, odnosno otvorili, e-kolegij, morate se javiti doc. dr. sc. Ivi Dasović, odsječkoj koordinatorici za e-učenje.

 

Online nastava

Upute za korištenje aplikacije Teams te grafičkog tableta Bamboo Slate možete pronaći u repozitoriju. Prednost Teamsa je u tome što se može koristiti uz korisnički račun AAI@Edu.hr koji zaposlenici i studenti već imaju.

Upute za održavanje online nastave pomoću aplikacija Skype i  Zoom. preuzete od Centra za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Upute za Skype

Upute za Zoom


Repozitorij