Godinu dana nakon Petrinjskog potresa – rezultati privremene mobilne mreže postaja PetrinjaNET

 

Danas, 28. prosinca 2021. godine prošla je godina dana od pretpotresa u Petrinji, magnitude M=5.0. Nakon navedenog potresa, dan kasnije, 29. prosinca 2020. godine dogodio se razorni potres magnitude M=6.2. Ovdje ukratko prikazujemo utjecaj mobilne mreže seizmoloških postaja PetrinjaNET na kvalitetu rada sustava automatske lokacije kojeg je razvila i održava Seizmološka služba Republike Hrvatske, smještena na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ovom prilikom još jednom zahvaljujemo Vladi RH i MZO na donaciji ove vrijedne opreme

Slika 1. Pretpotres, glavni potres i naknadni potresi u epicentralnom području oko Petrinje, počevši sa pretpotresom 28/12/2020. i zaključno s 28/12/2021. godine. Prikazani rezultati su izvađeni iz sustava automatske lokacije potresa kojeg je razvila i održava Seizmološka služba Republike Hrvatske. Koristi se sustav SeisComP3 bez komercijalnih dodataka. Ukupno je detektirano 3906 potresa u krugu od 70 km oko Petrinje. U krugu od 20 km od Petrinje detektirano je 3270 potresa.

Slika 2. Postaje mobilne mreže PetrinjaNET postavljene oko epicentralnog područja. Plavi rombovi predstavljaju akcelerometre, crveni trokuti seizmometre. Detalji su prikazani u tablicama 1. i 2.

Tablica 1. Postaje sa seizmometrima MBB-2 i digitalizatorima Quanterra Q330S+ koje čine dio mobilne mreže PetrinjaNET.

OZNAKA STANICE

Mjesto

Datum postavljanja

7422

Hrvatski Cuntic

18.01.2021.

7433

Omanovac

26.02.2021.

7440

Marija Bistrica

02.02.2021.

7441

Zagreb

25.01.2021.

7442

Zaprešić

02.02.2021.

7443

Podrute

12.03.2021.

7445

Železno Žumberak

22.02.2021.

7489

Ladvenjak

24.02.2021.

7491

Lasinja

17.02.2021.

7493

Ladvenjak

24.02.2021.

7496

Jasenovac

05.02.2021.

7497

Vukovina

20.01.2021.

7498

Cazma

05.02.2021

7499

Samobor

24.02.2021.

7500

Gora

15.01.2021.

7501

GrobljePetrinja

22.01.2021.

7502

Pobrdani

03.02.2021.

 

Tablica 2. Postaje koje koriste ETNA2 akcelerografe iz mobilne mreže PetrinjaNET.

OZNAKA STANICE

Mjesto

Datum postavljanja

PM00

Glina

18.01.2021.

PM01

Kostajnica

19.01.2021.

PM02

Vukovina

20.01.2021.

PM03

Novi Farkasic

18.01.2021.

PM04

GrobljePetrinja

22.01.2021.

PM05

Kravarsko

19.01.2021.

PM06

Cret

25.01.2021.

PM07

Gora

15.01.2021.

PM08

Cuntic

15.01.2021.

PM09

Brest Pokupski

15.01.2021.

PM10

Hrastovica

15.01.2021.

PM11

Petrinja

15.01.2021.

PM12

Moscenica

15.01.2021.

PM13

Jasenovac

05.02.2021.

PM14

Samobor

24.02.2021.

PM15

Pobrdani(Sunja)

03.02.2021.

PM16

Marija Bistrica

02.02.2021.

PM17

Zapresic

02.02.2021.

PM19

Ladvenjak

24.02.2021.

 

 

 

Slika 3. a) Odziv seizmometra MBB-2

 

 

 

 

Slika 3. b)  Odziv ETNA2 akcelerografa

Slika 4. a) Kvaliteta signala na nekim stanicama iz mobilne mreže PetrinjaNET koje koriste MBB-2 seizmometre i Quanterra Q330S+ digitalizatore. Vidljiva je zadovoljavajuća kvaliteta omjera signal/šum na postajama.

Slika 4. b) Kvaliteta signala na nekim stanicama iz mobilne mreže PetrinjaNET koje koriste MBB-2 seizmometre i Quanterra Q330S+ digitalizatore. Vidljiva je zadovoljavajuća kvaliteta omjera signal/šum na postajama.

 

Slika 4. c) Kvaliteta signala na nekim stanicama iz mobilne mreže PetrinjaNET koje koriste MBB-2 seizmometre i Quanterra Q330S+ digitalizatore. Vidljiva je zadovoljavajuća kvaliteta omjera signal/šum na postajama.

 

Slika 4. d) Kvaliteta signala na nekim stanicama iz mobilne mreže PetrinjaNET koje koriste MBB-2 seizmometre i Quanterra Q330S+ digitalizatore. Vidljiva je zadovoljavajuća kvaliteta omjera signal/šum na postajama.

 

Prije postavljanja mobilne mreže PetrinjaNET, oko 5% potresa koje je sustav automatske lokacije locirao imalo je dubine koje su se razlikovale od 0 ili 10 km. Po postavljanju mobilne mreže taj se postotak digao na 58% (preliminarni podaci, ne na cijelom setu podataka). Navedeno je prikazano na slikama 5. i 6.

 

Slika 5. Porast broja preciznije određenih dubina žarišta nakon instalacije mobilne mreže PetrinjaNET.

 

a)

b)

 

Slika 6. Porast broja preciznije određenih dubina žarišta postavljanjem mobilne mreže PetrinjaNET: a) prije postavljanja, b) nakon postavljanja.

Nakon postavljanja mobilne mreže, broj detektiranih slabijih potresa (magnitude <2.0) porasao je sa 12% na 67%.

Slika 7. Porast broja detektiranih slabijih potresa sustavom automatske lokacije nakon postavljanja mobilne mreže PetrinjaNET.

Već ovo unaprijeđenje sustava automatske lokacije pokazuje koliko je mobilna mreža PetrinjaNET korisna i ukazuje na mnoštvo vrijednih podataka koji će se iz njenog rada još dobiti. Na slici 8. prikazan je zapis jednog umjerenog potresa Petrinjske serije na seizmografima i akcelerografima mobilne mreže PetrinjaNET.

 

 

Slika 8. a)  Prikaz zapisa potresa na postajama mobilne mreže PetrinjaNET.

 

Slika 8. b)  Prikaz zapisa potresa na postajama mobilne mreže PetrinjaNET.