Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Uvod u limnologiju

Šifra: 158574
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
Izvođači: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s načinom nastanka, tipovima i fizičkim svojstvima jezera te fizičkim procesima koji se događaju unutar jezera.
Upoznavanje s utjecajem hidroloških i klimatskih procesa te antropogenih aktivnosti na limnološke parametre.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod - što je limnologija, osnovni pojmovi, razvoj limnologije.
2. Svojstva vode (gustoća, viskoznost, specifični toplinski kapacitet, dielektrička konstanta. Vodni resursi i onečišćenje voda te njihov utjecaj na jezera.
3. Hidrologija i klima. Porijeklo, tipovi (ledenjačka, tektonska, obalna, riječna, vulkanska, antropogena) i starost jezera.
4. Morfometrija jezera i sliva. Transport materijala, eutrofikacija, sedimenti.
5. Zračenje, atenuacija zračenja, hod temperature, stratifikacija jezera, bilanca topline u jezeru.
6. Gibanja (laminarna, turbulentna, valovi, seši, struje, Langmuirove ćelije).
7. Limnološka istraživanja u Hrvatskoj, limnološka istraživanja sustava Plitvičkih jezera.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; grupna diskusija.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Propitivanje studenata i diskusije tijekom održavanja kolegija.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (barem 70%).

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Konačna ocjena će biti dobivena uvidom u redovitost izrade i točnost domaćih zadaća te pokazanim znanjem na završnom ispitu.
Literatura:
  1. Kalff, J., (2002): Limnology: inland water ecosystems. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, 592 pp.
    recent papers published within the field of limnology (one paper per student)
  2. Hutter, K., Wang, Y., Chubarenko, I. P. (2011): Physics of Lakes. Volume 1: Foundation of the Matematical and Physical Background. Advances in Geophysical and Environmental Mechanics and Mathematics. Springer-Verlag, Heidelberg, 434 pp, DOI: 10.1007/978-3-642-15178-1.
  3. Hutter, K., Wang, Y., Chubarenko, I. P. (2011): Physics of Lakes. Volume 2: Lakes as Oscillators. Advances in Geophysical and Environmental Mechanics and Mathematics. Springer-Verlag, Heidelberg, 646 pp, DOI: 10.1007/978-3-642-19112-1.
  4. Hutter, K., Wang, Y., Chubarenko, I. P. (2014): Physics of Lakes. Volume 3: Methods of Understanding Lakes as Components of the Geophysical Environment. Advances in Geophysical and Environmental Mechanics and Mathematics. Springer-Verlag, Heidelberg, 605 pp, DOI: 10.1007/978-3-319-00473-0.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti