Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava 3

Šifra: 191776
ECTS: 1.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Terenske vježbe
dr. sc. Igor Mandić - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
1. Upoznavanje studenata s:
(i) problematikom odabira prikladnog mjesta za postavljanje seizmološke postaje, načinom i problemima funkcioniranja seizmološke postaje, instrumentima potrebnim za kvalitetan rad,
(ii) problematikom odabira dobrog mjesta za postavljanje geomagnetskog opservatorija, načinom i problemima funkcioniranja geomagnetskog opservatorija, instrumentima potrebnim za kvalitetan rad,
(iii) organizacijom terenskog rada.
2.Povezivanje gradiva iz seizmoloških i geomagnetskih kolegija s praktičnim, terenskim radom.
3.Usvajanje znanja i vještine za uspješnu primjenu u budućem stručnom i/ili znanstvenom radu.
4.Razvijanje sposobnosti odabira i upotrebe odgovarajućih mjernih metoda i instrumenata za izvođenje odgovarajućih eksperimenata ili motrenja.

ISHODI UČENJA:
Očekuje se da će nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti steći:
1.razumijevanje usvojenog teorijskog znanja savladanog na prethodnim kolegijima iz područja seizmologije i geomagnetizma te primjena u praktičnom radu
2.poznavanje i razumijevanje osnova rada mjernih instrumenata i mjernih tehnika na seizmološkim postajama i geomagnetskim opservatorijima
3.sposobnost identifikacije i analizepovoljnih i nepovoljnih aspekata neke lokacije za postavljanje seizmološke postaje ili geomagnetskog opservatorija
4.sposobnost pripreme i organizacije terenskog rada kao i njegove uspješne provedbe
5.samostalnost u provedbi dijela terenskog rada te prepoznavanje važnosti suradnje s kolegama.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Seizmologija - seizmološka postaja
Upoznavanje s instrumentima na seizmološkoj postaji i uvjetima na lokaciji. Prepoznavanje pozitivnih i negativnih utjecaja na rad seizmološke postaje. Upoznavanje s posebnostima seizmoloških motrenja i mjerenja.
Geomagnetizam - geomagnetski opservatorij
Upoznavanje s instrumentima za mjerenje komponentni geomagnetskog polja. Razmještaj apsolutnih i relativnih geomagnetskih mjernih uređaja. Prepoznavanje pozitivnih i negativnih utjecaja na rad geomagnetskog opservatorija. Upoznavanje s posebnostima geomagnetskih motrenja i mjerenja.

NAČIN UČENJA:
Predavanja i praktične vježbe.

METODE POUČAVANJA:
Terenska nastava.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Terenski dnevnik.

UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima nastave i dužni su uredno voditi terenski dnevnik, kojeg na kraju nastave predaju voditelju kolegija.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
 1. Campbell, W.H.: Introduction to Geomagnetic Fields, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003.
  Jankowski, J., Sucksdorff, C.: Guide for magnetic measurementss and observatory practice, International Association of Geomagnetism and Aeronomy, 1996.
  Bormann, P. (Ur.): New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2), IASPEI, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, 2012. DOI: 10.2312/GFZ.NMSOP-2. http://nmsop.gfz-potsdam.de
  Stein, S., Wysession, M.: An introduction to seismology, earthquakes, and earth structure. Oxford, Blackwell Publishing, 2003.
  Havskov, J., Ottemöller, L.: Routine Data Processing in Earthquake Seismology, Springer, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Seizmologija III
Odslušan : Geomagnetizam
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Iva Dasović:

  Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

  Lokacija: 214

Obavijesti