Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seizmologija III

Šifra: 45507
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Izvođači: dr. sc. Tena Belinić Topić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Definirati, izvesti i analizirati generiranje, rasprostiranje i osnovna svojstva površinskih valova potresa u po volji velikom broju slojeva. Odrediti disperziju površinskih valova sa seizmograma te računati pomoću npr. Mathematice grupnu brzinu u 3-slojnom modelu. Opisati značaj uvođenja lateralnih nehomogenosti u teoriju rasprostiranja seizmičkih valova.
ISHODI UČENJA:
Studenti mogu nakon položenog ispita iz kolegija Seizmologija III:
1. opisati nastanak i karakteristike površinskih valova potresa,
2. definirati rubne uvjete i izvesti jednadžbe rasprostiranja valova potresa u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (pomoću dvije metode: Thomson-Haskellove i metode matrice rasprostiranja),
3. analizirati i usporediti dobivene rezultate disperzije površinskih valova potresa za različite modele,
4. razlikovati rasprostiranje seizmičkih valova u vertikalno i lateralno heterogenom sredstvu,
5. definirati jednadžbe koje opisuju rasprostiranje seizmičkih valova u lateralno heterogenom sredstvu.
PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Studenti mogu nakon položenog ispita iz kolegija Seizmologija III:
1. Uvodno predavanje.
2. Površinski valovi potresa.
3. Rayleigheva jednadžba.
4. Rasprostiranje i disperzija valova potresa (Rayleighjevi valovi) u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (Thomson-Haskellova metoda 1. dio).
5. Rasprostiranje i disperzija valova potresa (Rayleighjevi valovi ) u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (Thomson-Haskellova metoda 2. dio).
6. Rasprostiranje i disperzija valova potresa (Rayleighjevi valovi ) u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (Thomson-Haskellova metoda 3. dio .
7. Rasprostiranje i disperzija valova potresa (Loveovi valovi ) u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (Thomson-Haskellova metoda).
8. Periodička jednadžba -diskusija.
9. Rasprostiranje i disperzija valova potresa u vertikalno heterogenom n-slojnom sredstvu (metoda matrice rasprostiranja). Periodska jednadžba. 10.Određivanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih funkcija površinskih valova u n-slojnom sredstvu. 11. Rasprostiranje površinskih valova potresa u lateralno heterogenom sredstvu (1. dio).
12. Rasprostiranje površinskih valova potresa u lateralno heterogenom sredstvu (2. dio).
13. Rasprostiranje površinskih valova potresa u lateralno heterogenom sredstvu (3. dio).
14. Utjecaj nepravilnih graničnih ploha na rasprostiranje valova potresa.
15. Utjecaj nepravilnih graničnih ploha na rasprostiranje valova potresa (2. dio).
NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi i analiza primjera.
METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi. Rješavanje samostalnih zadataka u vezi disperzije površinskih valova.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE: Domaće zadaće i usmeni ispit.
UVJETI ZA POTPIS:
Riješene 2 domaće zadaće, te samostalno rješavanje 2 zadatka(studenti trebaju napisati izvještaje/referate i prezentirati zadaće pred kolegama).
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit -konačna ocjena dobiva se kao težinski srednjak ocjena iz domaćih zadaća (30 %) i usmenog ispita (70 %).
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  Aki, K., P.G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd Ed., University Science Books, Sansalito, California 2002.
  Sato, H., M. C. Fehler: Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogeneous Earth, Springer Verlag, Berlin 1997.
  Stein, S. & Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, Blackwell Publ. 2003
 2. Sato, H., M. C. Fehler: Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogeneous Earth, Springer Verlag, Berlin 1997.
 3. Stein, S. & Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, Blackwell Publ. 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Iva Dasović:

  Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

  Lokacija: 214

O kolegiju...

Uvjet za dobivanje potpisa

Da bi se dobio potpis iz kolegija Seizmologija III potrebno je uspješno riješiti domaće zadaće (napisati izvještaje/referate i prezentirati zadaće pred kolegama) te biti prisutan na barem 70 % nastave vježbi.

Konačna ocjena iz kolegija

Konačna ocjena iz kolegija Seizmologija III dobiva se kao težinski srednjak ocjena iz domaćih zadaća (30 %) i usmenog ispita (70 %).

Pravo na polaganje ispita

Studenti koji nemaju pravo upisa Seizmologije III ne mogu polagati ispit iz Seizmologije III dok ne steknu za to formalna uvjete. Predavanja su i dalje javna te ih studenti koji na kolegij nisu upisani slobodno mogu pohađati.

Ispitni rokovi

Usmeni ispiti iz Seizmologije III održavaju se u pravilu ponedjeljkom s početkom u 12 h (u prvom i trećem tjednu ispitnih rokova) ili po dogovoru s doc. dr. sc. Ivom Dasović.


Obavijesti