Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Meteorološka mjerenja

Šifra: 44430
ECTS: 2.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Antun Marki - Predavanja
Izvođači: v. pred. dr. sc. Antun Marki - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s meteorološkim mjerenjima i motrenjima pojava i stanja u atmosferi, meteorološkim instrumentima, naučiti ih povezati određene meteorološke veličine i njihove prostorno-vremenske promjene sa stanjem atmosfere i njezinim promjenama (uzročno-posljedične veze). Upoznavanje studenata s vrstama i funkcioniranjem meteoroloških mjernih uređaja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Meteorološka mjerenja i motrenja. Vizualna opažanja meteoroloških pojava, oblaka, naoblake i jakosti vjetra. Meteorološki simboli. Meteorološki dnevnici. Prizemna i aerološka instrumentalna mjerenja u atmosferi: oborina, temperatura, tlak, vlažnost, vjetar, kratkovalno i dugovalno Sunčevo zračenje. Automatske meteorološke stanice. Daljinska i satelitska mjerenja. Razmjena i vrste meteo-informacija (karte, internet). Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Meteorološka mjerenja i opažanja.
2. Nastanak i podjela oblaka. Naoblaka.
3. Vizualna opažanja meteoroloških pojava, oblaka, naoblake i vjetra.
4. Meteorološki simboli. Meteorološki dnevnici.
1. Prizemna i aerološka instrumentalna mjerenja u atmosferi:
5. Oborina.
6. Temperatura zraka i tla.
2. 7-8. Tlaka zraka. Redukcije.
1. Mjere vlažnosti zraka.
2. Vjetar.
3. Kratkovalno i dugovalno Sunčevo zračenje.
4. Automatske meteorološke stanice.
5. Daljinska i satelitska mjerenja. Meteorološki radari i radarska jednadžba.
6. Razmjena i vrste meteo-informacija (karte, internet). Svjetska meteorološka organizacija (WMO).
7. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka, literature i materijala s internetskih stranica. Rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Praćenje predavanja uz diskusiju. Rješavanje zadataka. Izvođenje praktičnih mjerenja i opažanja te prezentacija rezultata.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Kolokvij i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (nazočnost na preko 2/3 nastave). Kolokvij iz poznavanja oblaka. Jednotjedno izvođenje motrenja u grupi od po dva studenta i izvještaj /prezentacija o obavljenim motrenjima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Ludlum D. M.: National Audubon Society: Field Guide to North American Weather, Chantideer Press Inc. N.Y. 1997.
  2. Houhghton D. D. (ur.): Handbook of Applied Meteorology, Wiley, N.Y. 1985.
  3. DHMZ: Naputak za opažanja i mjerenja na glavnim meteorološkim postajama, Zagreb, 2008.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti