O djelatniku

Iva Vrkić, prof.

Lokacija: 204
Telefon:+385 1 460-5918
Telefon kućni:5918
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Geofizički odsjek