O djelatniku

doc. dr. sc. Iva Dasović

Zvanje: docent
Lokacija: 214
Telefon:+385 1 460 5953
Telefon kućni:5953
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Geofizički odsjek
Godina diplomiranja:2009.
Godina doktoriranja:2015.
Na zavodu od:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Konzultacije

Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

Životopis

Iva Dasović rođena je 1984. godine. Opću gimnaziju u Srednjoj školi Otočac završila je 2003. godine, nakon čega je upisala studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u siječnju 2009. godine kao diplomirani inženjer fizike, usmjerenje geofizika. Iste se godine zaposlila na Geofizičkom odsjeku PMF-a kao znanstvena novakinja – asistentica i na istom fakultetu upisala poslijediplomski doktorski studij fizike, smjer geofizika. Doktorski studij završila je u svibnju 2015. uspješno obranivši doktorski rad pod naslovom Atenuacija seizmičkih valova u području Dinarida koji je napravljen pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Heraka. Od 2015. godine zaposlena je kao poslijedoktorandica – znanstvena novakinja na istom odsjeku te je suradnica na HRZZ-ovom projektu VELEBIT od vrha do dna.  Surađivala je i u izradi više stručnih studija i elaborata na temu praćenja seizmičnosti i procjene seizmičkog hazarda. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih tečajeva i radionica, a ističe: International Training Course on Seismology, Seismic Data Analysis, Hazard Assessment and Risk Mitigation (GFZ, Potsdam, Njemačka, 2011.), Workshop on Geophysical Data Analysis and Assimilation (ICTP, Trst, Italija, 2012.), te Young Seismologists and Engineers Training Course (ESC, Istanbul, Turska, 2014.).

Iva je asistentica i/ili joj je povjerena nastava na diplomskom studiju geofizike na kolegijima Seizmologija III i IV te Odabrana poglavlja seizmologije, jedno razdoblje i Inženjerska seizmologija, te Fizika Zemlje i atmosfere na nastavničkim smjerovima integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima fizike, fizike i informatike, fizike i kemije.

Godine 2007. dobila je Rektorovu nagradu za studentski istraživački rad. Fakultetsko vijeće PMF-a dodijelilo joj je 2013. godine kao mladoj znanstvenici Priznanje za znanstveni i stručni rad, a 2017. godine Posebno priznanje Fakultetskog vijeća PMF-a za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Osam akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014., 2015./2016. – 2017./2018.) bila je koordinatorica Geofizičkog odsjeka PMF-a za Smotru Sveučilišta u Zagrebu. Koordinirala je Otvoreni dan Geofizičkog odsjeka PMF-a održanog 4. travnja 2014. i bila aktivna sudionica otvorenih dana 2010. i 2015. – 2018. godine. Sudjelovala je i u mnogim drugim popularizacijskim aktivnostima.

Iva je bila komentorica na radu nagrađenom Rektorovom nagradom (2018.) te neposredna voditeljica na dva nagrađena rada (2013. i 2015.), sve s mentoricom prof. dr. sc. Davorka Herak. Bila je neposredna voditeljica i na dva diplomska rada: studentica Marije Ruščić (voditeljica prof. dr. sc. Davorka Herak) i Dalije Namjesnik (voditelj prof. dr. sc. Marijan Herak). BIla je mentorica na dva diplomska rada – Nine Matsuno (2021.) i Lucije Golub (2022.).

Iva Dasović objavila je devet znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom (WoS), pri čemu je glavna autorica u tri članka te koautor u dva rada koja su rezultat rada sa studenticama. Sudjelovala je na osam međunarodnih konferencija na kojima je predstavila svoje istraživanje u obliku osam postera (ESC 2010, Geofizički izazovi 21. stoljeća, IUGG 2015, EGU 2017, ESC 2018), četiri usmena izlaganja (EGU 2011, 2ECEES 2014, ESC 2016, ESC 2018) te jedno pozvano usmeno izlaganje na EGU 2021.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Dasović, I., Herak, M., Herak, D., Latečki, H., Sečanj, M., Tomljenović, B., Cvijić-Amulić, S., Stipčević, J., 2024. The Berkovići (BIH) ML = 6.0 earthquake sequence of 22 April 2022 – seismological and seismotectonic analyses. Tectonophysics, 875, 230253. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2024.230253.

Atalić, J., Demšić, M., Baniček, M., Uroš, M., Dasović, I., Prevolnik, S., Kadić, A., Šavor Novak, M., Nastev, M., 2023. The December 2020 magnitude (Mw) 6.4 Petrinja earthquake, Croatia: seismological aspects, emergency response and impacts. Bull. Earthquake Eng., 21, 5767-5808. DOI 10.1007/s10518-023-01758-z.

Mustać, M., Dasović, I., Latečki, H., Cecić, I., 2021. The public response and educational outreach through social media after the Zagreb earthquake of 22 March 2020. Geofizika, 38, 2, 215-234. DOI 10.15233/gfz.2021.38.7.

Herak, D., Sović, I., Cecić, I., Živčić, M., Dasović, I., Herak, M., 2017. Historical seismicity of the Rijeka region (NW External Dinarides, Croatia) - Part I: Earthquakes of 1750, 1838 and 1904 in the Bakar epicentral area, Seismol. Res. Lett., 88, 3, 904–915.

Majstorović, J., Belinić, T., Namjesnik, D., Dasović, I., Herak, D., Herak, M., 2017. Intrinsic and scattering attenuation of high-frequency S-waves in the central part of the External Dinarides. Phys. Earth Planet. Inter., 270, 73–83.

Dasović, I., Ruščić, M., Herak, D., Herak, M., 2015. Attenuation of high-frequency body waves in the crust of the Central External Dinarides, J. Seismol., 19, 4, 849–8604.

Dasović, I., Herak, M., Herak, D., 2013. Coda-Q and its lapse time dependence analysis in the interaction zone of the Dinarides, the Alps and the Pannonian basin, J. Phys. Chem. Earth, 63, 47–54.

Dasović, I., Herak, M., Herak, D., 2012. Attenuation of coda waves in the contact zone between the Dinarides and the Adriatic microplate, Stud. Geophys. Geod., 56, 1, 231–247.

Profesionalni interesi i članstva

Seismological Society of America

European Geosciences Union

Izabrani projekti

2022. – 2024. god. Projekt CRONOS (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić, suvoditelj: doc. dr. sc. Josip Stipčević) – Norveški finanacijski mehanizam 2021. – 2024.

od 2021. god. HRZZ DuFAULT (vodtelj: doc. dr. sc. Josip Stipčević)

2020. – 2022. ESF Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF (voditeljica: doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević)

2016. – 2018. god. AlpArray-CASE

2015. – 2018. god. AlpArray

2015. – 2019. god. HRZZ VELEBIT (voditelj: prof.dr.sc. Marijan Herak)

2007. – 2013. god. 119-1193086-1315 Seizmičnost Hrvatske (voditelj: prof.dr.sc. Marijan Herak)

Povijest zaposlenja

Od 1. 4. 2019. Docentica na Geofizičkom zavodu Andrije Mohorovičića, PMF-GFO

1. 7. 2015. – 31. 3. 2019.  Znanstvena novakinja – poslijedoktorandica na Geofizičkom zavodu Andrije Mohorovičića, PMF-GFO

1. 9. 2009. – 30. 6. 2015. Znanstvena novakinja – asistentica na Geofizičkom zavodu Andrije Mohorovičića, PMF-GFO
 

Hobiji i osobni interesi

Popularizacija znanosti, planinarenje.