O djelatniku

prof. dr. sc. Željka Soldin

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: -027
Telefon:+385 1 4606 348
Telefon kućni:6348
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Željka Soldin je diplomirala (1997) i magistrirala (2000) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb gdje je 2006. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Sinteza i karakterizacija kompleksa žive(II) s piridinkarboksilnim i piridindikarboksilnim kiselinama”(mentorica prof. dr.sc. Zora Popović).Od 1997. godine radi kao mlađa asistentica, od 2001. kao asistentica, od 2006. kao viša asistentica, od 2008. kao docentica, od 2013. kao izvanredna profesorica te od 2019. kao redovita profesorica u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

U svojem znanstvenom radu Željka Soldin bavi se pripravom i karakterizacijom (TGA/SDTA, DSC IR, Raman, NMR, PXRD) kompleksnih i organometalnih spojeva prijelaznih metala.

Rezultati dosadašnjih istraživanja rezultirali su objavljivanjem 36 znanstvenih radova u časopisima što ih citira Current Contents te sudjelovanjem s 52 znanstvena priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nositeljica je 4 kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te 2 kolegija na diplomskom studiju. Nastavni materijali vezani uz kolegije su studentima dostupni na sustavu za e-učenje MERLIN. Mentorica je 14 diplomskih i 12 završnih radova. Koautorica je skripte koja je pozitivno ocijenjena od strane stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Željka Soldin bila je predsjednica stručnog povjerenstva za provođenje razredbenog postupka kod upisa studenata (preddiplomski i diplomski studij) na Kemijski odsjek PMF-a u akad. god. 2010./2011. i 2011./2012. Bila je članica znanstveno-organizacijskog odbora XXIII. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, Osijek, 2013. Od 2013.-2017. god. obnašala je dužnost tajnice Hrvatskog-kemijskog društva. Od 2013. god. je ISVU i MOZVAG koordinatorica Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2015. godine članica je Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu. Bila je predsjednica Izbornog povjerenstva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provođenje izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor PMF-a 2015., 2017. i 2019. godine. Od 2018. -2021. bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka. 

Članica je Hrvatskog-kemijskog društva.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 

  1. I. Kodrin, Ž. Soldin, C. B. Aakeroy, M. Đaković, Role of the ‘weakest link’ in a pressure-driven phase transition of two polytypic polymorphs, Cryst. Growth Des. 16 (2016) 2040-2051.
  2. M. Đaković, Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, I. Kodrin, C. B. Aakeroy, N. Baus, T. Rinkovec, Building inorganic supramolecular architectures using principles adopted from the organic solid state, IUCrJ 5 (2018) 13-21.
  3. Ž. Soldin, B.‑M. Kukovec, D. Matković‑Čalogović, Z. Popović, A design of mercury(II) coordination polymers with pyridinedicarboxylic acids: structural, spectroscopic and thermal studies, J. Inorg. Organomet. Polym. 28 (2018) 2080–2089.
  4. M. Đaković, M. Borovina, M. Pisačić, C. B. Aakeröy, Ž. Soldin, B.‐M. Kukovec, I. Kodrin, Mechanically Responsive Crystalline Coordination Polymers with Controllable Elasticity, Angew. Chem. Int. Ed. 57 (2018) 14801–14805.
  5. M. Pisačić, I. Biljan, I. Kodrin, N. Popov, Ž. Soldin, M. Đaković, Elucidating the Origins of a Range of Diverse Flexible Responses in Crystalline Coordination Polymers, Chem. Mater. 33 (2021) 3660–3668.
  6. Ž. Soldin, B.-M. Kukovec, D. Matković- Čalogović, Z. Popović, The solvent effect on composition and dimensionality of mercury(II) complexes with picolinic acid, Molecules, 26 (2021) 5002.

Izabrani projekti

1997-2002. Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija žive u molekulskim sustavima od biološkog značaja" (voditelj: prof. dr. sc. Milan Sikirica)
2002-2007. Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija metala 12. skupine u molekulskim sustavima od biološkog značaja" (voditeljica: prof. dr. sc. Zora Popović)

2007-2009. Bilateralni hrvatsko-portugalski znanstveno-istraživački projekt, "Kompleksi prijelaznih metala u molekulskim sustavima od biološkog interesa" (voditeljica: prof. dr. sc. Zora Popović)

2009-2011. bilateralni hrvatsko-kineski projekt, „Synthesis of transition-metal-complex-functionalized ionic liquids and their application in homogenous catalysis(voditeljica: prof. dr.sc. Z. Popović)

2011-2013. bilateralni hrvatsko-kineski projekt, „Preparation of chiral ionic liquids and their applications to asymmetric arylation of aldehydes with arylboronic acid“ (voditeljica: prof. dr. sc. Z. Popović)

2007-2013 Pojekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, "Kemija metalnih kompleksa u reakcijama od biološkog značaja i novim materijalima" (voditeljica:   prof. dr. sc. Zora Popović)

2014-2017 "Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions" (voditeljica: doc. dr. sc. Marijana Đaković)

2016-2017 "KELANA - Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje" (voditeljica: dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović)