O djelatniku

prof. dr. sc. Vladislav Tomišić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 211
Telefon:+385 1 4606 136
Telefon kućni:6136
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Rođen 14. rujna 1965. u Vinežu, Labin. Završivši osnovnu i srednju školu (Rijeka, 1984.), upisao je studij kemije (inženjerski smjer) na Prirodoslovno-mate-matičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.). Diplomirao je 1991. u Fizičko-kemijskom zavodu Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pod vodstvom prof. dr. sc. Vladimira Simeona. Iste je godine upisao poslijediplomski studij kemije (PMF, Zagreb), koji je završio 1997. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Određivanje specijacije vodenih otopina jakih elektrolita faktorskom analizom elektronskih i ramanskih spektara (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Simeon).

            Od 1991. g. zaposlen je u Fizičko-kemijskom zavodu PMF, najprije kao istraživač-pri­prav­nik (1991.-1995.), zatim kao asistent (1995.-2000.), viši asistent (2000.-2003.) te docent (2003.-2008.). Godine 2008. izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 2012. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, 2013. u zvanje redoviti profesor, a od 2018. je redoviti profesr u trajnom zvanju. Bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF od 2011. do 2015 te od 2015. do 2019. pročelnik Kemijskog odsjeka PMF.

            U razdoblju od 1990. do danas V. Tomišić je u više navrata boravio u inozemnim institucijama: Laboratoire de Physico-Chimie Bioinorganique, CNRS, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska (ukupno 15 mjeseci), Institut für Organische Chemie  Universität Würzburg, Njemačka (3 mjeseca), Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungs­zentrum Jülich, Njemačka (više opetovanih boravaka u trajanju od po nekoliko tjedana).

            Glavna područja znanstvenog rada V. Tomišića su kemija otopina, fizikalna supramolekulska kemija, kemometrika te fizikalna bioanorganska kemija. Njegovi znanstveni rezultati objavljeni su u 72 rada u znanstvenim časopisima iz selekcije Web of Science i Scopus. O svojim je rezultatima izvješćivao i na znanstvenim skupovima i institucijama (više od 120 priopćenja). Njegovi su radovi citirani >1500 puta, a h-indeks iznosi 22.

            Što se nastavnog djelovanja tiče, V. Tomišić bio je ili je još uvijek nositelj 10 dodiplomskih kolegija te 3 poslijediplomska kolegija. Vodio je 10 završnih i 19 diplomskih radova. Mentor ili komentor je 8 obranjenih doktorskih disertacija te još 1 čija je izrada u tijeku. Suautor je skripta za kolegij Osnove fizikalne kemije.

           Član je Hrvatskoga kemijskog društva od 1991., bio je tajnik od 2004. do 2006, a od 2021. je predsjednik Društva. Od 2012. je predstavnik Hrvatske u International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC); od 2012. do 2015. bio je nacionalni predstavnik te od 2016.-2019. pridruženi član (Associate Member) Physical and Biophysical Chemistry Division. Od 2005. je član redakcije časopisa Croatica Chemica Acta, a od 2011. područni urednik. Također je od 2020. član uredničkog odbora časopisa Molecules, Physical Chemistry section i urednik posebnog broja tog časopisa Physicochemical and Structural Aspects of Calixarene Chemistry. U razdoblju 1994.–1998. bio je mjeriteljski urednik u časopisu Food Technology and Biotechnology. Bio je član Vijeća Prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu (mandatno razdoblje 2009.–2013.). Član je Studijskog vijeća Doktorskog studija kemije Kemijskog odsjeka PMF od 2011., a u razdoblju 2013.–2016. bio je voditelj tog studija. Također je član PhD Committee for the PhD School of Industrial Chemistry Sveučilišta u Milanu. Sudjelovao je u organizaciji 19 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i radionica. Od 2017. je član Odbora za kemiju HAZU i Matičnog odbora za polje kemije.

       Dobitnik je niza inozemnih stipendija za stručno/znanstveno usavršavanje, Nagrade Studentskog zbora PMF-a Brdo 2012. godine za najboljeg predavača na Kemijskom odsjeku PMF-a, Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti i matematike za 2014. godinu te Medalje Kemijskog odsjeka PMF-a 2021. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. N. Vidović, G. Horvat, D. Riva, T. Rinkovec, N. Cindro, V. Tomišić, G. Speranza, Chloride-Assisted Peptide Macrocyclization, Org. Lett. 22 (2020) 2129−2134.

2. D. Barišić, N. Cindro, M. Juribašić Kulcsár, M. Tireli, K. Užarević, N. Bregović, V. Tomišić, Protonation and anion binding properties of aromatic bis‐urea derivatives – apprehending the proton transfer, Chem. Eur. J. 25 (2019) 4695−4706. (featured on the front cover of the Journal)

3. N. Cindro, J. Požar, D. Barišić, N. Bregović, K. Pičuljan, R. Tomaš, L. Frkanec, V. Tomišić, Neutral Glycoconjugated Amide-Based Calix[4]arenes: Complexation of Alkali Metal Cations in Water, Org. Biomol. Chem., 16 (2018) 904−912. (featured on the front cover of the Journal)

4. G. Horvat, L. Frkanec, N. Cindro, V. Tomišić, A comprehensive study of the complexation of alkali metal cations by lower rim calix[4]arene amide derivatives, Phys. Chem. Chem. Phys. 19 (2017) 24316−24329.

5. J. Požar, I. Nikšić-Franjić, M. Cvetnić, K. Leko, N. Cindro, K. Pičuljan, I. Borilović, L. Frkanec, V. Tomišić, Solvation Effect on Complexation of Alkali Metal Cations by a Calix[4]arene Ketone Derivative, J. Phys. Chem. B 121 (2017) 8539−8550.

6. N. Bregović, N. Cindro, B. Bertoša, D. Barišić, L. Frkanec, K. Užarević, V. Tomišić,  Dehydroacetic Acid Derivatives Bearing Amide or Urea Moieties as Effective Anion ReceptorsChem. Eur. J. 23 (2017) 10396−10406.

7. M. Tranfić Bakić, D. Jadreško, T. Hrenar, G. Horvat, J. Požar, N. Galić, V. Sokol, R. Tomaš, S. Alihodžić, M. Žinić, L. Frkanec, V. Tomišić, Fluorescent phenanthridine-based calix[4]arene derivatives: synthesis and thermodynamic and computational studies of their complexation with alkali-metal cationsRSC Advances 5 (2015) 23900−23914.

8. I. Sviben, N. Galić, V. Tomišić, L. Frkanec, Extraction and complexation of alkali and alkaline earth metal cations by lower-rim calix[4]arene diethylene glycol amide derivativeNew J. Chem. 39 (2015) 6099−6107.

9. N. Bregović, N. Cindro, L. Frkanec, K. Užarević, V. Tomišić, Thermodynamic study of dihydrogen phosphate dimerization and complexation with novel urea- and thiourea-based receptors,  Chem. Eur. J. 20 (2014) 15863–15871.

10. G. Horvat, V. Stilinović, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, The Effect of Specific Solvent-Solute Interactions on Complexation of Alkali-Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide DerivativeInorg. Chem. 52 (2013) 12702–12712.

11. K. Užarević, I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović, Dubravka; V. Tomišić, Dynamic Molecular Recognition in Solid State for Separating Mixtures of Isomeric Dicarboxylic AcidsAngew. Chem. Int. Ed.  52 (2013) 5504–5508.

12. G. Horvat, V. Stilinović, T. Hrenar, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, An Integrated Approach (Thermodynamic, Structural and Computational) to the Study of Complexation of Alkali Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide Derivative in AcetonitrileInorg. Chem. 51 (2012) 6264-6278.

13. M. Rubčić, K. Užarević, I. Halasz, N. Bregović, M. Mališ, I.Đilović, Z. Kokan, R. Stein, R. E. Dinnebier, V. Tomišić, Desmotropy, Polymorphism, and Solid-State Proton Transfer: Four Solid Forms of an Aromatic o-Hydroxy Schiff Base, Chem. Eur. J. 18 (2012) 5620-5631. 

14. P. Vukosav, M. Mlakar, V. Tomišić, Revision of iron(III)-citrate speciation in aqueous solutionAnal. Chim. Acta. 745 (2012) 85–91. 

15. V. Tomišić, S. Blanc, M. Elhabiri, D. Expert, A.-M. Albrecht-Gary, Iron(III) Uptake and Release by Chrysobactin, a Siderophore of the Phytophatogenic Bacterium Erwinia chrysanthemiInorg. Chem. 47 (2008) 9419-9430.

Izabrani projekti

od 2020. – voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini

od 2019. član projektnog tima na IUPAC-ovom  projektu Toward a comprehensive definition of valence

2015.­–2019. – voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Razvoj supramolekulskih receptora kationa i aniona

od 2018. inicijator, član projektnog tima i koordinator istraživanja infrastrukturnog projekta Centar izvrsnosti u kemiji Kemijskog odsjeka PMF-a

2016.–2017. – suradnik na istraživačkom bilateralnom projektu Istraživanje kemizma i antioksidativne aktivnosti kompleksa polifenolnih spojeva s esencijalnim metalima

2007.–2013. – voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini

od 2014.­– koordinator istraživačkog tima na projektu financiranom sredstvima Europske unije Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova (nositelj prof. dr. sc. Predrag Novak)

2002.–2006. – suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Koloidi, međupovršine i elektroliti (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)

1996.–2002. – suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ravnoteže i kinetika u koloidnim i elektrolitnim sustavima (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)

1991.–1996. – suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Fizička kemija koloida, međupovršina i elektrolita (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)