O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 109
Telefon:+385 1 4606 371
Telefon kućni:6 371
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2010.
Na zavodu od:2005.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođen 12. lipnja 1982. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao 2005. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 2010. s disertacijom Utjecaj međudjelovanja molekulskih dipolnih momenata na kristalne strukture triacilmetanâ, izrađenom na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu pod vodstvom prof. dr sc. Branka Kaitnera. Od 2005. godine zaposlen na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka kao asistent od 2010. kao viši asistent a od 2014 kao docent. Sudjelovao u nastavi kolegijâ Opće (i anorganske) kemije, Praktikuma iz opće (i anorganske) kemije, Anorganskih reakcijskih mehanizama, Fizikalne anorganske kemije, Integrirane kemije te Povijesti i filozofije kemije.

Znanstveno istraživanje u glavnom se može podijeliti u tri područja:

1. Supramolekulska kemija u čvrstom stanju i kristalno inženjerstvo, s naglaskom na proučavanju naravi neveznih interakcija odgovornih za slaganje molekula u kristal, kooperativnosti i ometanja između različitih vrsta međumolekulskih interakcija u kristalnoj strukturi te utjecaju međumolekulskih interakcija na molekulsku i supramolekulsku strukturu.

2. Dinamika u čvrstom stanju, što uključuje fazne prijelaze i kemijske reakcije u čvrstom stanju kao i procese koji se događaju unutar iste faze poput prijnosa protona i dinamičkog nereda.

3. Povijest znanosti

Za svoj znanstveni rad primio Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2012. godinu te Priznanje Fakultetkog vijećca Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za znanstveni i stručni doprinos za 2014. godinu

Uz znanstveni i nastavni rad bavi se i popularizacijom znanosti te je bio koordinator organizacije manifestacije Otvoreni dan Kemijskog odsjeka (2013.-2017.) i glavni urednik časopisa Priroda (2014.-2016.). Autor je više desetaka popularnih članaka i javnih popularizacijskih predavanja, a u sklopu projekta E-škola kemije od 2006. godine održao pedesetak radionica za nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola. Također je sudjelovao i u izradi dvadesteak televizijskih emisija u sklopu Školskog programa Hrvatske radiotelevizije.

Član je Hrvatskoga kemijskog društva (od 2002. do 2005. obnašao dužnost predsjednika njegove Studentske sekcije), Kraljevskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice i Hrvatske udruge Kristalografa. Od 2017. obnaža dužnost nacionalnog predstavnika u Međunarodnoj uniji za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC - Div.II.)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

V. Stilinović, G. Horvat, T. Hrenar, V. Nemec i D. Cinčić, Halogen and Hydrogen Bonding between (N-Halogeno)-succinimides and Pyridine Derivatives in Solution, the Solid State and In Silico. Chem.-Eur. J. 23 (2017) 5244-5257. (rad istaknut i na naslovnici časopisa)

 

K. Molčanov i V. Stilinović, Chemical crystallography before X-ray diffraction. Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014) 638–652.

 

V. Stilinović i B. Kaitner, Structural and thermodynamic insight
into solid state phase transition mechanism of a 1,3,3’-triketone
. Cryst.
Growth Des
. 13 (2013) 1703–1711.

 

V. Stilinović i B. Kaitner, Salts and co-crystals of gentisic acid
with pyridine derivatives: the effect of proton transfer on the crystal
packing (and vice versa)
. Cryst. Growth Des. 12 (2012) 5763–5772.

 

V. Stilinovic i B. Kaitner, Comparative refinement of correct and
incorrect structural models of tetrabutylammonium tetrabutylborate
— pitfalls arising from poor quality data
. Acta Cryst. A 66 (2010)
441–445.

Izabrani projekti

Suradnik na projektu 'Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava' voditelja Dominika Cinčića financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, 2015.–2019.

 

Voditelj projekta 'Kinetika i mehanizmi faznih prijelaza u molekulskim krutinama' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti, 2015. – 2016.

 

Voditelj projekta 'Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće nabojâ' financiranog od strane Zaklade Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti, 2014. – 2015.

 

Suradnik na projektu 'Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo' (119-1193079-3069) voditelja Branka Kaitnera financiranome od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2007. – 2013.