O djelatniku

prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 114
Telefon:+385 1 4606 353
Telefon kućni:6353
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Višnja Vrdoljak je diplomirala (1992.) i magistrirala (1995.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1997. godine obranila i doktorsku disertaciju “Kompleksi molibdena s tiokiselinama”.

Od 1992. zaposlena je u  Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2004. izabrana je u zvanje docenta, u zvanje izvanrednog profesora 2009. godine, redovitog profesora 2015. a  redovita profesorica u trajnom zvanju je od 2020. godine.

Glavno područje znanstvenog interesa Višnje Vrdoljak je sinteza i identifikacija novih kompleksnih spojeva, supramolekulskih izomera, polioksometalata i organometalnih spojeva prijelaznih metala.

Višnja Vrdoljak je objavila 71 znanstveni rad u časopisima s međunarodnom recenzijom. Njeni radovi višestruko su citirani u radovima drugih znanstvenika. Sudjelovala je na 58 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Aktivno je sudjelovala i sudjeluje u više  znanstvenih projekata. Boravila je godinu dana na Sveučilištu u Trstu (Dipartamento di Scienze Chimiche).

Višnja Vrdoljak sudjeluje i u nastavi preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija Kemije i nositeljica je više predmeta. Pod njenim voditeljstvom obranjena je jedna doktorska disertacija, 35 diplomskih ili završnih radova. Koautorica je dvaju priručnika pozitivno ocjenjenih od strane stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF-a.

Za svoj je znanstveni rad dobila 2003. godine nagredu Leopold Ružička. 2006. godine dobila je Priznanje Fakultetskog vijeća za iznimno zalaganje i osobit doprinos i razvoju djelatnosti Fakulteta. Članica je različitih znanstvenih organizacija i tijela (Hrvatsko kemijsko društvo, American Chemical Society). Od 2005. godine sudjeluje u radu različitih Stručnih povjerenstava iz kemije za odobravanje udžbenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Od 2011. do 2014. bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka, ECTS koordinator Kemijskog odsjeka te članica Povjerenstva za nastavu PMF-a. Od 2009. do 2014. bila je članica Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka čija je voditeljica bila u periodu od 2011. do 2014. godine.

Bila je i predsjednica Vijeća prirodoslovnog područja te članica Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2017. do 2019.). Od 2016. je predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom PMF-a, a od 2017.  je koordinatorica za preddiplomske, diplomske, i integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe PMF-a. Trenutno je i predstojnica Zavoda za opću i anorgansku kemiju (od 2019. godine). 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

V. Vrdoljak,  M. Mandarić, T. Hrenar, I. Đilović, J. Pisk, G. Pavlović, M. Cindrić D. Agustin, Geometrically constrained molybdenum(VI) metallosupramolecular architectures: conventional Synthesis versus vapor and thermally induced solid-state structural transformations, Cryst. Growth. Des., 19 (2019) 3000-3011.   DOI: 10.1021/acs.cgd.9b00231.    

V. Damjanović, J. Pisk, D. Kuzman, D. Agustin, V. Vrdoljak, V. Stilinović, M. Cindrić, The synthesis, structure and catalytic properties of the [Mo7O24(μ-Mo8O26)Mo7O24]16− anion formed via two intermediate heptamolybdates [Co(en)3]2[NaMo7O24]Cl·nH2O and (H3O)[Co(en)3]2[Mo7O24]Cl·9H2ODalton Trans., 48 (2019) 9974-9983.    DOI: 10.1039/C9DT01625B

V. Damjanović, D. Kuzman, V. Vrdoljak, S. Muratović, D. Žilić, V. Stilinović, M. Cindrić, Hydrothermal Reactions of [CoIII(C2O4)(NH3)4]+ and Polyoxomolybdates: Depolymerization of Polyoxomolybdates and in Situ Reduction of Cobalt, Cryst. Growth Des., 19 (2019) 6763–6773.    DOI: 10.1021/acs.cgd.9b01142.      

M. Mandarić, B. Prugovečki, D. Cvijanović, J. Parlov Vuković, J. Lovrić, M. Skočibušić, R. Odžak, M. Cindrić, V. Vrdoljak, Vapour- and solvent-mediated crystalline transformations in Mo(VI) hydrazone complexes controlled by noncovalent interactions, CrystEngComm, 21 (2019) 6281–6292.    DOI: 10.1039/C9CE01273G     

J. Pisk, D. Agustin, V. Vrdoljak, Tetranuclear molybdenum(VI) hydrazonato epoxidation (pre)catalysts: Is water always the best choice?, Catal Commun, 142 (2020) 106027. DOI: 10.1016/j.catcom.2020.106027          

N. Bebić, E. Topić, M. Mandarić, T. Hrenar, V. Vrdoljak, Extending the structural landscape of Mo(VI) hydrazonato inorganic-organic POM-hybrids: an experimental and computational study, CrystEngComm, 2021, 23, 6349-6358 10.1039/D1CE00861G

 

Izabrani projekti

Voditelj projekta: Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi (HRZZ, IP-06-2016-4221)

 

Suradnik na projektima:

2007 –  2013 Novi kompleksni spojevi i materijali – kemijski i biološki katalizatori – MZOS)

2002 – 2006 Sinteza i struktura kompleksa- katalizatora u kemijskim i biološkim reakcijama - MZOŠ

1996 – 2002 Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa

1991 – 1996 Spojevi posebnih svojstava - Sinteza i struktura – MZT

2002 – 2005 Synthesis and identification of new inorganic compounds and minerals-relation between their structure and properties-collaboration project Croatia-Austria

2013 - Polyoxometalate Chemistry for Molecular Nanoscience -
COST project