Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Viši praktikum analitičke kemije 1

Šifra: 43995
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Adriana Kenđel
Izvođači: David Klarić , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Ivan Nemet - Vježbe u praktikumu
Marijana Pocrnić , mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Vježbe Višeg praktikuma analitičke kemije 1 temelje se na analizi različitih realnih uzoraka primjenom odgovarajućih tehnika priprave uzoraka za analizu i suvremenih instrumentnih analitičkih metoda.
1. Plamena fotometrija: Određivanje natrija u jabukama i jabučnom soku nakon mikrovalno potpomognutog razaranja
2. Atomska emisijska spektroskopija uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-AES): Određivanje elemenata u jabukama i jabučnom soku
3. Ultraljubičasta i vidljiva (UV/Vis) apsorpcijska spektroskopija: Određivanje kofeina i benzojeve kiseline u energetskom piću
4. Fluorescencijska spektroskopija: Određivanje fluoresceina u antifrizu
5. Infracrvena (IR) spektroskopija: Identifikacija polimerne ambalaže za recikliranje
6. Ramanova spektroskopija: Određivanje limunske kiseline u šumećoj tableti vitamina C
7. Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC): Određivanje kofeina i benzojeve kiseline u energetskom piću

ISHODI UČENJA:
Analizirati realne uzorke instrumentnim analitičkim metodama.
Pripraviti uzorak za analizu mikrovalno potpomognutim razaranjem.
Kvantitativno odrediti metale plamenom fotometrijom i atomskom emisijskom spektroskopijom.
Kvantitativno odrediti odabrane spojeve u tekućim uzorcima UV/Vis spektroskopijom.
Kvantitativno odrediti odabrane spojeve u tekućim uzorcima spektrofluorimetrijom.
Identificirati uzorke organskog sastava infracrvenom spektroskopijom.
Kvalitativno i kvantitativno odrediti odabrane organske spojeve Ramanovom spektroskopijom.
Kvalitativno i kvantitativno odrediti odabrane organske spojeve tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti.
Literatura:
  1. 1. Viši praktikum analitičke kemije 1 (interna skripta)
    2. D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, Principles of instrumental analysis, Thomson Brooks/Cole, Belmont CA, 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Instrumentna analitika 1
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivan Nemet:

    po dogovoru

    Lokacija: -007

Obavijesti