Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Višedimenzijska NMR spektroskopija

Šifra: 44006
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Predrag Novak
Izvođači: dr. sc. Katarina Pičuljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni principi nuklearne magnetne rezonacije. Spin jezgre i rezonancija. Pulsni NMR. Vremenska i frekvencijska domena. Vektorski model. Interakcije spinova jezgri. Koherencija. Prijenos polarizacije. Uloga i značaj gradijenata magnetnog polja. Tehnike dvostruke rezonancije i višepulsne jednodimenzijske tehnike. Korelacijske tehnike. Direktne i indirektne dvodimenzijske tehnike. Nuklearni Overhauserov efekt. Homonuklearne dvodimenzijske tehnike: COSY, DQCOSY, NOESY, trNOESY, ROESY, TOCSY. Heteronuklearne dvodimenzijske tehnike: HETCOR, HMQC, HSQC, HMBC, HSQC-TOCSY. NMR u čvrstom stanju. Primjena višedimenzijskih tehnika u određivanju 2D strukture organskih i biomolekula. NMR i konformacijska analiza. Primjena NMR tehnika (difuzijska NMR spektroskopija, tehnike prijenosa zasićenja i tehnike "SAR by NMR") u istraživanju interakcija među molekulama uključujući i makromolekule; proteine i nukleinske kiseline.
ISHODI:
- poznavati koncepte jedno- i višedimenzijskih metoda i tehnika NMR
- samostalno interpretirati i analizirati jedno- i višedimenzijske spektre NMR
- primijeniti višedimenzijske tehnike u određivanju 2D strukture organskih i biomolekula
- usporediti prednosti i mane spektroskopije NMR prema sličnim metodama strukturne analize
- primijeniti stečena znanja u znanstveno-istraživačkom radu
- steći vještinu u prezentaciji znanstvenih sadržaja vezanih uz primjenu spektroskopije NMR pismeno i usmeno
Literatura:
  1. D. W. Claridge, High Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry, Elsevier, Amsterdam, 2009.
  2. P. Novak i T. Jednačak, Strukturna analiza spojeva spektroskopskim metodama, TIVA Tiskara, Varaždin, 2013.
  3. H. Friebolin, Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, VCH, Weinheim, 2005.
  4. J. Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, Wiley, Chichester, 2010.
  5. W.R. Croasmun, R.M.K. Carlson, Two-dimensional NMR spectroscopy- Application for chemists and biochemists, VCH, Cambridge, 1994.
  6. Solid state NMR spectroscopy Principles and Applications, ed. M.J. Duer, Wiley, 2007.
  7. S. Berger i S. Braun, 200 and More NMR Experiments, Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
    scientific papers
1. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmet analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti