Struktura i dinamika molekularnih sustava

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Struktura i dinamika molekularnih sustava

Šifra: 213048
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Josip Požar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Teorijska osnovica Strukture i dinamike molekularnih sustava:
1. Kvantna teorija
2. Atomska struktura i atomski spektri
3. Struktura molekula
4. Molekulska spektroskopija (rotacijska, vibracijska, elektronska spektroskopija i nuklearna magnetska rezonancija)
5. Statistička termodinamika (koncept)
6. Interakcije molekula
Prezentacija gradiva.
Odabir primjera i računskih zadataka.
Priprema demonstracijskog pokusa.
Priprema laboratorijske vježbe.
Izrada uputa za izvođenje laboratorijske vježbe.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Opća zoologija
Položen : Organska kemija 2
Položen : Osnove evolucije
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Osnove mikrobiologije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Pedagogija
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
7. semestar
Izborni predmeti kemija 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti