Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 2

Šifra: 72872
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ivana Kekez - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman , mag. chem. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Vinko Nemec - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Mateja Pisačić - Laboratorijske vježbe
mr. sc. Marina Tašner - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Redoks reakcije
a) Reakcije oskidacije i redukcije
b) Redukcija bakrova(II) oksida vodikom;
c) Dobivanje klora i kalijeva klorata;
d) Dobivanje dušikova(II) oksida;
e) Dobivanje dušikova(IV) oksida
2. Taložne reakcije
a) Priprava i izolacija tetraamminbakrova(II) sulfata monohidrata
b) Dobivanje kalcijeva oksalata monohidrata
3. Vrste kemijskih reakcija
a) Amfoternost;
b) Od bakra do bakra;
c) Dobivanje kisika
4. Dobivanje plinova:
a) Dobivanje klorovodika;
b) Dobivanje sumporova dioksida;
c) Dobivanje amonijaka
5. Kinetika kemijskih reakcija
a) Ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji reaktanata;
b) Ovisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi;
c) Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije
6. Ravnoteža kemijskih reakcija;
a) Hidroliza;
b) Utjecaj zajedničkog iona na topljivost natrijeva klorida;
c) Utjecaj zajedničkog iona na ravnotežu u otopini
7. Elektroliza i galvanski članak:
a) Reaktivnost metala;
b) Relativna jakost oksidansa i reducensa;
c) Elektroliza razrijeđene otopine sumporne kiseline;
d) Elektroliza s inertnim elektrodama;
Elektroliza otopine bakrova(II) klorida,
Elektroliza otopine natrijeva klorida, NaCl(aq);
Elektroliza otopine natrijeva sulfata, Na2SO4(aq);
e) Faradayevi zakoni elektrolize;
f) Priprema galvanskog članka


ISHODI
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći
1. Primijeniti laboratorijsko posuđe i pribor pri provođenju mjerenja i izvođenju eksperimenata.
2. Primijeniti temeljna znanja o kiselinama i bazama i izvoditi eksperimente koje uključuju reakcije neutralizacije, titraciju.
3. Primijeniti kemijski račun za iskazivanje sastava otopine, razrijeđivanje otopine.
4. Primijeniti stehiometriju za kvantitativno iskazivanje kemijske promjene poput mjerodavnog reaktanta i iskorištenja reakcije.
5. Provesti eksperimete koji se baziraju na redoks reakcijama i elektrokemiji, uključujući galvanski članak i elektrolizu.
6. Provesti taložne reakcije poznavajući pravila koja opisuju topljivost nekih soli u vodi.
Literatura:
  1. . M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti